• Brak produktów w koszyku.
Prawo i podatki

Brak swobody zawierania umów

Spośród wielu gałęzi gospodarki i rynku nieruchomości w szczególności rynek najmu lokali mieszkalnych jest tym, który budzi najwięcej emocji...

Najem okazjonalny

Podstawowa kwestia to wyraźne zaznaczenie w treści podpisywanego dokumentu, że jest to umowa najmu okazjonalnego oraz podanie adresu, pod który w razie sytuacji kryzysowych najemcy się wyprowadzą.

Anaks do umowy najmu

Jeżeli nasza Umowa Najmu wymaga zmian, bo np. dostawca mediów zmienił częstotliwość rozliczeń albo my zmieniliśmy dostawcę...

Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego dotyczyć może wyłącznie nieruchomości mieszkalnych, musi być zawarta na czas określony do 10 lat, wymaga dodatkowych załączników....

Nowy wzór dowodu osobistego a umowa najmu

Od 1 marca tego roku wydawane są dowody osobiste według nowego wzoru, czyli bez adresu zameldowania, wzoru podpisu i cech fizycznych posiadacza. Co musimy w związku z tym zmienić.....

Czy da się wynajmować na czarno?

Co jakiś czas, przy pojawiających się gdzieś kłopotach wynajmującego albo przy publikowaniu statystyk dla rynku najmu wraca pytanie o "szarą strefę" albo właśnie wynajmowanie "na czarno".

Umowa najmu pokoju

Umowa najmu pokoju - jest jedną z bardziej popularnych umów najmu. Cechą wyróżniającą przy tej umowie jest oddanie do wyłącznej dyspozycji jedynie opisanego pokoju...

Kaucja w umowie najmu

Wysokość kaucji, sposób jej przekazania oraz sposób rozliczenia po ustaniu umowy najmu powinien zostać zapisany w umowie.

Umowa najmu

Możesz napisać lub sprawdzić Twoją Umowę Najmu według poniższych wskazówek....

Umowa najmu instytucjonalnego

Hanna Milewska-Wilk

Od 11 września 2017 roku można podpisywać umowy najmu instytucjonalnego. Kto może tak wynajmować, jakie są wymogi formalne, po co stosować ten typ umowy najmu...

Prawo robi z wynajmujących coraz większych ryzykantów

7 stycznia weszły w życie znowelizowane przepisy kodeksu karnego, prawa budowlanego i kodeksu w sprawach o wykroczenia, dotyczące najmu...

Zameldowanie najemcy w mieszkaniu

Meldować każdy może, a nawet powinien. Chociaż adresy zameldowania stopniowo znikają z dowodów osobistych, co ma swoje konsekwencje również w umowach najmu...

Rozwiązanie umowy najmu

Jak bezpiecznie zakończyć najem i zgodnie z prawem rozwiązać umowę? Stosunek najmu może ulec zakończeniu w następujących przypadkach...

Obowiązki wynajmującego

Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku...

Obowiązki najemcy

Najemca odpowiada również za wszelkie szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania, zarówno w mieszkaniu, jak i jego bezpośrednim otoczeniu.

Najemca a wynajmujący

Najemca to osoba, która bierze nieruchomość w najem. Najemca bierze na siebie wszelkie obowiązki dotyczące nieruchomości...

Podatki od najmu

Podatek od przychodów (lub dochodów) z najmu możemy rozliczać na kilka sposobów. Wybór sposobu opodatkowania związany jest nie tylko z kwotami...

Ryczałt tylko dla najmu mieszkaniowego

Ryczałt od przychodów z najmu 8,5% jest podatkiem bardzo prostym i bardzo popularnym: ponad 400 tysięcy podatników korzysta z tej formy...

Mieszkanie plus polityka

Po uruchomieniu programu 500+ premier zapowiada kolejny program, tym razem dotyczący mieszkań. Na razie informacje są bardzo ogólne....

Ryczałt tylko dla najmu mieszkaniowego

Ryczałt od przychodów z najmu 8,5% jest podatkiem bardzo prostym i bardzo popularnym: ponad 400 tysięcy podatników korzysta z tej formy...

Poradnik RODO dla Mieszkaniczników

Krótki poradnik - RODO a Mieszkanicznik...

Rodeo z RODO w najmie

Od kwietnia z kulminacją w maju mieliśmy rodeo z RODO, czyli szkolenia, pytania, zalecenia, wzory ....

X