RODO.  Jak to wygląda w najmie?

Najem prywatny pomiędzy osobami fizycznymi i nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, kiedy nie ma żadnej usługi typu zarządzanie najmem, nie mamy zewnętrznej księgowości wystawiającej naszym najemcom faktury,  może  być uznany za czynności życia codziennego. W takim wypadku nie podlegamy pod przepisy RODO, ponieważ nie dotyczą one działań prowadzonych prywatnie. W umowie najmu powinno oczywiście być zobowiązanie obu stron o ochronie danych, jednak nie mamy tu żadnych obowiązków informacyjnych, wymaganych zgód na przetwarzanie danych itp.

Jeśli jednak korzystamy z usług jakiejś firmy wspomagającej nas w najmie, albo jedna ze stron umowy nie jest osobą fizyczną, lub jest osobą fizyczną ale prowadzącą działalność gospodarczą, w ramach której zawiera umowy najmu,  to już zaczynają się niezbędne kroki, formuły, powiadomienia i zgody.

Poradnik RODO i odpowiednie formularze można pobrać ze strony Mieszkanicznika po zalogowaniu (informacja dostępna wyłącznie dla Członków), zapraszamy.

Poradnik RODO