• Brak produktów w koszyku.
Ryczałt – podatek dla “małego” podatnika

Ryczałt od przychodów z najmu 8,5 % (do 100 tys. zł) i 12,5 % (od przychodów powyżej 100 tys. zł) jest podatkiem bardzo prostym i bardzo popularnym: ponad 600 tysięcy podatników korzysta z tej formy.

Ryczałtem można rozliczać przychody osób fizycznych z najmu mieszkań i to najmu trwającego powyżej 30 dni. Od 2021 roku taką formę opodatkowania wynajmu można również zastosować do przychodów z wynajmu rozliczanych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej dotyczącej wynajmu odrębnie do pozostałych  przychodów. Nowelizacja rozwiała również wątpliwości dotyczące opodatkowania przychodów z podnajmu.

 

Ustawa o podatku ryczałtowym wymienia następujące źródła przychodów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem:

-  z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

- przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym, tzn. przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

- świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),

- świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1).

 

W wyjątkowych przypadkach, określonych głównie wysokością przychodów, można w ten sposób rozliczać podatek od powierzchni użytkowych, czyli od garaży, schowków, ewentualnie całych i niezależnych lokali użytkowych.

 

Nie można ryczałtem opodatkować przychodów z najmu krótkoterminowego: jest to usługa hotelowa, która również od razu jest obłożona VAT-em. Nawet jeśli wynajmujemy na długi termin, ale w okresie poszukiwania najemcy ktoś chciałby się zatrzymać w naszym mieszkaniu na tydzień, to albo trzeba odmówić takiej osobie, albo zarejestrować działalność gospodarczą do świadczenia usług hotelowych.

 

Na wybór formy opodatkowania nie wpływa wybrany rodzaj umowy - przy najmie okazjonalnym również możemy korzystać z ryczałtu.

 

Podstawą opodatkowania ryczałtem jest zawsze przychód – czyli czynsz najmu określony w umowie najmu. Należy przy tym pamiętać, aby w umowie najmu były wyodrębnione dwa składniki finansowe:
1/ czynsz najmu, stanowiący podstawę opodatkowania
2/ opłaty administracyjne za lokal łącznie z opłatami za zużycie mediów przez najemcę, które rozliczane są odrębnie i nie stanowią przychodu wynajmującego.

 

Obliczoną kwotę podatku należy wpłacić do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Po zakończeniu roku należy złożyć PIT-28 do końca lutego roku następnego.

Aby obliczyć podatek nie musisz zatrudniać biura księgowego i prowadzić szczególnej ewidencji. Wystarczy, że osiągane z danej umowy najmu przychody i wyliczane podatki będziesz samodzielnie ewidencjonował w tabeli excel lub w formie ręcznych zapisów.

 

Jeśli zatem prowadzisz działalność w zakresie wynajmu, czy to mieszkania, czy np. garażu na niewielką skalę i zastanawiasz się, jaką formę opodatkowania wybrać – ryczałt jest najkorzystniejszą i najprostszą formą obliczania podatku.

 

marzec, 2021

X