0
  • Brak produktów w koszyku.

Kontakt dla Mediów

Zadania Stowarzyszenia

  • Coroczne opracowywanie Raportu Mieszkanicznika o najmie detalicznym mieszkań w Polsce na podstawie podatków
  • Dostarczanie informacji na tematy związane z najmem mieszkań i domów: dotyczących regulacji prawnych, podatkowych, dobrych praktyk i zwyczajów
  • Pośredniczenie w kontaktach z instytucjami i osobami badającymi rynek najmu w Polsce, również z udziałem członków Stowarzyszenia Mieszkanicznik
  • Pośredniczenie w kontaktach mediów z ekspertami i praktykami rynku najmu
  • Współpraca przy organizacji wydarzeń, projektach dotyczących rynku najmu

Pośredniczymy w kontakcie z ekspertami z różnych dziedzin najmu i doświadczonymi wynajmującymi i innymi osobami działającymi na rynku nieruchomości.
Prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia biuro@mieszkanicznik.org.pl

Pełne informacje

W styczniu 2012 r. rozpoczęło działalność ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik". Po ośmiu latach istnienia Stowarzyszenie ma ok 14 000 obserwatorów oraz zrzesza  3000 członków regularnie spotykających się w 17 miastach w Polsce i 5 oddziałach poza granicami Polski.

 

Chcemy, aby relacje pomiędzy Wynajmującymi a Najemcami opierały się na jasnych zasadach, aby najemcy podpisując umowy najmu czuli się bezpiecznie i mieli świadomość, że mają do czynienia z profesjonalistami świadczącymi usługi na wysokim poziomie. W tym celu Stowarzyszenie skupia wokół siebie ludzi działających w branży wynajmu, organizuje co miesiąc kilkanaście lokalnych spotkań, prowadzi kongresy, na których ujednolicana jest wiedza i praktyka, a także wprowadza nasz polski rynek na wyższy poziom stając się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń.

 

CYWILIZUJEMY POLSKI RYNEK NAJMU

 

Wielu z nas przekonało się już, że potrzebujemy wiedzy i dobrych standardów praktyki, abyśmy byli w stanie lepiej i bezpieczniej zarządzać najmem. Najemcy również odczuwają podnoszenie przez nas standardów w taki sposób, że selekcja odbywa się w sposób jawny i przejrzysty, podpisane umowy zawierają jasne ustalenia obu stron, w naszych nieruchomościach zachowane są zasady bezpieczeństwa i komfortu.

Umowy pomiędzy wyedukowanymi stronami są bezpieczniejsze i dłuższe. Nie powstają wówczas konflikty na skutek braku uzgodnień. Wszystko jest doprecyzowane i wyjaśnione. Zobowiązujemy naszych członków i zachęcamy wszystkich pozostałych właścicieli nieruchomości do wdrażania i stosowania naszego Kodeksu Etyki Mieszkanicznika w relacjach z najemcami. Chcemy, aby wizerunek Stowarzyszenia kojarzył się z WYŻSZYM STANDARDEM NAJMU.

 

W Polsce rynek mieszkań na wynajem szacowany jest na 660 tysięcy lokali i w najbliższych latach będzie rósł. Tymczasem pod wieloma względami nie osiągnął jeszcze standardów powszechnych w krajach Europy Zachodniej czy w USA. Szara strefa, prawo bardziej chroniące interesy jednej strony, brak bazy "złych najemców", niski standard obsługi i poziom wiedzy pośredników w najmie, brak kredytów "buy-to-let" ? to tylko niektóre z bolączek polskiego rynku.

 

 

DO CZEGO DĄŻYMY?

 

Misją oraz naszym nadrzędnym celem jest dążenie do ucywilizowania polskiego rynku najmu.

 

 

JAK CHCEMY TO REALIZOWAĆ?

 

Naszą ambicją jest dążenie do ochrony interesów zarówno Mieszkaniczników jak i najemców. Realizujemy to poprzez działania na rzecz zwiększenia równowagi prawnej w relacjach pomiędzy wynajmującymi a najemcami, jak również między Mieszkanicznikami a bankami i innymi podmiotami (spółdzielnie, wspólnoty, administracja). Chcemy również kreować i promować etyczne standardy najmu i działać na rzecz zmiany prawa oraz zwiększania bezpieczeństwa najmu.

 

 

GŁÓWNE CELE określone przez zarząd stowarzyszenia na obecną kadencję do 2020 roku to:

1. 5000 Członków Stowarzyszenia.
2. Lider i zastępca w każdym 100-tysięcznym mieście plus regularne spotkania.
3. Dotarcie do 600 tys. właścicieli nieruchomości na wynajem.
4. Organizowanie raz w roku NAJLEPSZEGO w Polsce wydarzenia dla właścicieli nieruchomości na wynajem (Kongres Mieszkaniczników)
5. Akademia Mieszkancznika -Organizowanie regularnych szkoleń z zarządzania najmem w dużych miastach (min. jedno szkolenie rocznie w każdym głównym mieście.
6. Pozyskanie partnerów o ugruntowanej pozycji na rynku nieruchomości (banki, instytucje, organizacje, itp.).
7. Rozpoznawalność - 50 cytatów w ogólnopolskich mediach rocznie
8. Wspieranie nowo powstających firm działających w obszarze rynku najmu.
9. Powszechne stosowanie nowych standardów najmu
10. Udział partnerski w prowadzeniu konsultacji społecznych.
11. Zaktywizowanie członków w celu osiągnięcia poziomu 80 proc opłaconych składek członkowskich.
12. Najemcy - eksploracja rynku.

X