Kodeks Etyki Mieszkaniczników powstał jako jeden z elementów ucywilizowania rynku, które jest misją Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik”.

Chcemy aby najem lokali mieszkalnych był bardziej dostępny dla całego naszego społeczeństwa, aby obie strony transakcji czuły się bezpiecznie. Dążymy do stworzenia jednolitych standardów dotyczących umowy najmu i jasnych zasad współpracy. Wpłynie to na zwiększenie profesjonalizmu właścicieli stosujących Kodeks i odróżnienie ich od tych, którzy działają niezgodnie z przyjętymi zasadami życia społecznego i przepisami prawa. Wszystkie te działania mają zapewnić również ułatwienie całego procesu najmu oraz skrócenie czasów pustostanów pomiędzy kolejnymi najmami.

Mamy nadzieję, że każdy Wynajmujący przyłączy się do nas i razem stworzymy nowe standardy polskiego rynku najmu. Udowodnijmy, że sami możemy kreować dobre zwyczaje i stosować Kodeks.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Kodeksu Etyki Mieszkaniczników i przyłączenia się do nas.