0
  • Brak produktów w koszyku.

WITAMY W MIESZKANICZNIKU

 

W styczniu 2012 r. rozpoczęło działalność ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik". Po jedenastu latach istnienia Stowarzyszenie ma ok 22 000 obserwatorów oraz zrzesza  2000 członków regularnie spotykających się w 19 miastach w Polsce i 3 oddziałach poza granicami Polski.

Nadrzędną misją Stowarzyszenia jest

CYWILIZOWANIE POLSKIEGO RYNKU NAJMU

Chcemy, aby relacje pomiędzy Wynajmującymi a Najemcami opierały się na jasnych zasadach, aby obie strony  podpisując umowy najmu czuły się bezpiecznie a jakość świadczenia usług wynajmu była na wysokim poziomie. W tym celu Stowarzyszenie skupia wokół siebie ludzi działających w branży wynajmu i inwestujących w nieruchomości na wynajem, organizuje co miesiąc kilkanaście lokalnych spotkań oraz raz w roku ogólnopolskie kongresy, dzięki czemu wprowadza nasz polski rynek na wyższy poziom stając się platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i pozyskiwania kontaktów.

Umowy pomiędzy wyedukowanymi stronami są bezpieczniejsze i dłuższe. Nie powstają wówczas konflikty na skutek braku uzgodnień. Wszystko jest doprecyzowane i wyjaśnione.

W Polsce rynek mieszkań na wynajem szacowany jest na ponad 1 mln lokali i w najbliższych latach będzie rósł. Tymczasem pod wieloma względami nie osiągnął jeszcze standardów powszechnych w krajach Europy Zachodniej czy w USA. Szara strefa, prawo bardziej chroniące interesy jednej strony, brak standardów prowadzenia selekcji najemcy i dostosowywania nieruchomości do konkretnych grup najemców, poziom obsługi pośredników w najmie, brak kredytów "buy-to-let" - to tylko niektóre z bolączek polskiego rynku.

Naszą misją jest promocja wynajmu mieszkań jako bezpiecznej formy obsługi rynku mieszkaniowego, etycznych standardów najmu oraz działalności opartych na wynajmie jako legalnej i zgodnej z literą prawa.

 

GŁÓWNE CELE na lata 2020 – 2024

1. 5000 Członków Stowarzyszenia.
2. Oddział w każdej dużej aglomeracji w Polsce, w której funkcjonuje rynek najmu prywatnego.
3. Organizacja regularnych comiesięcznych spotkań członków w każdym funkcjonującym oddziale.
4. Dotarcie z misją stowarzyszenia do 1 mln osób aktywnych na polskim rynku najmu.
5. Wspieranie nowo powstających firm działających w obszarze rynku najmu.
6. Udział partnerski w prowadzeniu konsultacji społecznych regulujących zasady funkcjonowania rynku najmu.
7. Udział partnerski w prowadzeniu badań i analiz związanych z rynkiem najmu.

 

Jak realizujemy nasze cele?

1. Regularne organizowanie spotkań i szkoleń w większości dużych miast Polski oraz coroczna organizacja ogólnopolskiego kongresu dla członków, który stanowi platformę edukacyjną w obszarach: jak bezpiecznie wynajmować mieszkania, jakie są możliwości inwestowania w nieruchomości, pokazania nowych trendów i technologii na rynku nieruchomości na wynajem.  Spotkania i kongresy są również platformą umożliwiającą nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i dostępu do unikatowej wiedzy praktyków, dzielących się własnym doświadczeniem.
2. Organizacja targów dla firm związanych z obsługą rynku najmu i inwestowania w nieruchomości.
3. Prowadzenie internetowej platformy edukacyjnej - Akademia Mieszkanicznika, w której udostępniane są szkolenia dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę związaną z rynkiem najmu
4. Współpraca z firmami obsługującymi rynek najmu i negocjowanie lepszych warunków usług świadczonych dla członków stowarzyszenia.
5. Tworzenie standardów i wdrażanie kodeksów wartości dla rynku najmu i inwestowania w nieruchomości na wynajem.
6. Prowadzenie sądu arbitrażowego działającego przy stowarzyszeniu oraz promocja polubownego rozstrzygania sporów powstających w ramach działań na rynku nieruchomości
7. Propagowanie prowadzenia działalności związanej z najmem w sposób legalny, edukacja w zakresie umów najmu oraz podatkowa.

 

W naszych działaniach kierujemy się 5 Kodeksami:

1. Nadrzędny Kodeks Wartości
2. Kodeks Etyki Mieszkanicznika
3. Kodeks Spotkań Lokalnych
- dla Uczestników
- dla Prelegentów
4. Kodeks Prowadzenia Spotkań Wewnętrznych (dla Liderów)
5. Kodeks Członka Honorowego

X