0
  • Brak produktów w koszyku.

Aneks do umowy najmu

Blok mieszkalny

ANEKS DO UMOWY

W większości umów sporządzonych w formie pisemnej znajduje się zapis o możliwości dokonania zmian niektórych ustaleń zawartych w umowie.
Taką możliwość daje nam aneks do umowy najmu, który również musi być zawarty w formie pisemnej oraz sporządzony w tej samej ilości egzemplarzy, co nasza umowa.

Aneksem możemy dokonać zmian w umowie poprzez:
- zmianę treści danego zapisu
- dodanie nowych postanowień
- uchylenie postanowienia.

ELEMENTY ANEKSU:

  1. Określenie umowy, do której zostaje sporządzony (numer, data i miejsce podpisania). Musi to być zrobione bardzo precyzyjnie, aby nie było wątpliwości do której umowy się odnosi, jakich osób. Im więcej danych tym lepiej.
  2. Określenie stron umowy – muszą to być dokładnie te same strony, które są wymienione w umowie. W przypadku, gdy np. stroną umowy są trzy osoby – najemcy a w momencie sporządzania aneksu już tylko dwie osoby, bo trzecia się wyprowadza - umowę należy rozwiązać i spisać nową. Podobnie, jeśli zmienia się właściciel mieszkania – np. mieszkanie przestaje być współwłasnością małżeńską na skutek podziału majątku po rozwodzie. Taka sytuacja również wymaga nowej umowy.
  3. Przedmiot dokonywanych zmian. Np. „Strony zgodnie ustalają, iż miesięczny czynsz za najem określony w § 3 w kwocie 1000 zł ulega zmienia na 1200 zł” lub „Strony zgodnie postanawiają przedłużyć czas trwania umowy najmu na tych samych warunkach do dnia……”
  4. Określenie daty, od której aneks wchodzi w życie.

Warto na końcu aneksu dodać adnotację, że pozostałe postanowienia umowy najmu pozostają bez zmian. I co najważniejsze, aneks, tak jak umowa pierwotna, musi być podpisany przez dokładnie te same osoby, które są stroną umowy, gdyż będzie on stanowił jej integralną część.

18.03.2024 Jacek Kusiak. Współzałożyciel i Prezes Mieszkanicznika.

konferencja mieszkanicznika

Pierwszy zjazd Mieszkanicznika w południowej Polsce

Otwarta Konferencja społeczności branży nieruchomości

27 kwiecień 2024 r. Hotel Monopol, Katowice

Program Medicover Sport - 12 miesięcy

BĄDŹ AKTYWNY NIE TYLKO W BIZNESIE!

W wyniku indywidualnych negocjacji z Medicover otrzymaliśmy najlepszą ofertę na rynku jeśli chodzi o korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych. Aby uzyskać wiarygodne informacje o aktualnych warunkach oferty lub uzyskać odpowiedź na pytania organizacyjne kliknij poniżej.

medicover sport

Dodaj komentarz

X