• Brak produktów w koszyku.
Nowy wzór dowodu osobistego a umowa najmu
Nowy wzór dowodu osobistego a umowa najmu

Od 1 marca tego roku wydawane są dowody osobiste według nowego wzoru, czyli bez adresu zameldowania, wzoru podpisu i cech fizycznych posiadacza. Co musimy w związku z tym zmienić w procedurze najmu?

 

Bardzo istotna jest dokładna identyfikacja stron umowy, dlatego jak dotychczas wpisujemy najważniejsze dane: imię, nazwisko i numer PESEL - po tym numerze identyfikuje nas coraz więcej instytucji państwowych i większość firm z sektora usług. Adres korespondencyjny jest jednak wciąż niezbędny do przeprowadzenia niektórych procedur związanych z umową najmu, dlatego koniecznie wpisujemy "adres według oświadczenia", jeśli ktoś legitymuje się dowodem wg nowego wzoru (obowiązek meldunkowy nie został zniesiony). Pomocne mogą być pozostałe dane: numer dowodu, data jego ważności, organ wydający, miejsce urodzenia, nie są one jednak niezbędne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętajmy o adresach w umowach najmu, gdyż w szczególnych przypadkach mogą się okazać bardzo przydatne, nie tylko te elektroniczne.

X