0
  • Brak produktów w koszyku.
Baza WiedzyPrawo i podatkiNowy wzór dowodu osobistego a umowa najmu

Dowód osobisty bez adresu zameldowania a umowa najmu.

Każdy, kto mieszka w Polsce ma obowiązek meldunkowy. Jednak od 2015 roku wydawane są dowody osobiste bez adresu zameldowania. Jest to dla obywateli z pewnością dobre rozwiązanie, ponieważ nie trzeba zmieniać dokumentu po każdej zmianie adresu zameldowania, jednak w przypadku zawierania umów najmu jest trochę kłopotliwe.

Poprawne oznaczenie stron umowy jest bardzo istotne w kontekście skuteczności umowy oraz zabezpieczenia naszych interesów. Dlatego zawsze wpisujemy imiona i nazwiska, numer PESEL, które pozyskujemy z dowodu tożsamości. Co jednak z adresem?

Adresy stron mogą się okazać bardzo ważnym elementem umowy w przypadku konieczności zawiadomienia drugiej strony o czymś istotnym na piśmie już po zakończeniu umowy najmu. Jeśli zaistnieje na przykład konieczność wysłania wezwania do uregulowania powstałych roszczeń czy zawiadomienia o skierowaniu spornej sprawy na drogę sądową.

Adresy zameldowania stron, które legitymują się nowym dowodem osobistym wpisuje się do umowy najmu na podstawie oświadczenia. Warto w komparycji umowy dodać zapis „Najemca (lub Wynajmujący) oświadcza, że jest zameldowany w /…/ i wskazuje ten adres jako adres dla doręczeń.”

X