0
 • Brak produktów w koszyku.

 

Zaproszenie
na Walne Zgromadzenie  Członków Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik”
w dniu 30 września 2022 r.

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza członków na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w następujących terminach:
Termin I wyznacza się na dzień 30.09.2022 na godz.: 10:15 w siedzibie stowarzyszenia przy al. Solidarności 72/5 w Warszawie
Termin II wyznacza się na dzień 30.09.2022 na godz.: 10:30 w siedzibie stowarzyszenia przy al. Solidarności 72/5 w Warszawie

 

Proponowany porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i protokolanta.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie zarządu z działalności w 2021 roku
 7. Opinia komisji rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego za 2021 r. wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu za 2021 r. oraz sposobu pokrycia straty, (uchwała nr 1) oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Mieszkanicznik” (uchwała nr 2).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie (uchwała nr 3)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o status OPP (uchwała nr 4)
 11. Zebranie kart do głosowania przez członków komisji skrutacyjnej, przeliczenie i wpisanie do protokołu.
 12. Wolne wnioski,
 13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Projekt uchwały nr 1/2022
Projekt uchwały nr 2/2022
Projekt uchwały nr 3/2022
Projekt uchwały nr 4/2022

 

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie osobiście lub przez pełnomocnika na mocy udzielonego mu upoważnienia

Pełnomocnictwo do pobrania.

 

 

Oceń ten wpis
X