Roczne sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2012 rok.

Roczne sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2013 rok.

Roczne sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2014 rok.

Roczne sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2015 rok

Roczne sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok.

Roczne sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok.