0
  • Brak produktów w koszyku.

Warszawa, 08-09-2022 r.

 

Pan
Artur Soboń
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

 

W imieniu Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz stowarzyszenia Mieszkanicznik pragniemy złożyć na ręce Pana Ministra wniosek o przywrócenie amortyzacji podatkowej, której brak wpływa negatywnie zarówno na rynek najmu indywidualnego, jak i instytucjonalnego.

  1. Wstęp

Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu doszło do wyłączenia z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnym zarówno na gruncie PIT jak i CIT. Stąd wydatki poniesione na nabycie takich nieruchomości mieszkalnych obecnie stanowią koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie ich zbycia (podobnie jak w przypadku nieruchomości gruntowych).

 

Najważniejsze argumenty, które przemawiają za przywróceniem amortyzacji podatkowej to:

  • zachęcenie inwestorów indywidualnych do wykazywania swoich przychodów z tytułu najmu, co zmniejsza ryzyko powiększania się szarej strefy;
  • zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem oferowanych zarówno w ramach najmu od osoby indywidualnej, jak i w ramach najmu instytucjonalnego;
  • wsparcie postępującej profesjonalizacji rynku najmu.
  1. Sektor najmu indywidualnego

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik” zaobserwowało, że po 10 latach działalności Stowarzyszenia widać diametralną zmianę w podejściu inwestorów. Jeszcze  przed wprowadzeniem ryczałtu od najmu, tj. przed 2002 r. zasadą, a nie wyjątkiem, było niewykazywanie przez wynajmujących wszystkich dochodów z najmu z uwagi na zbyt skomplikowane, restrykcyjne przepisy podatkowe.

Obecnie takie podejście jest źle postrzegane, a wręcz niedopuszczalne. Wynajmujący reinwestują osiągnięte zyski w kolejne przedsięwzięcia biznesowe związane z powiększeniem i podniesieniem standardu zasobu mieszkaniowego w kraju.

Ich działalność daje również wymierną korzyść dla budżetu Państwa. A jak wskazują dane podatkowe w 2020 r. złożono 757128 zeznań w PIT28, w który wykazano przychody z najmu.

Wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych oznacza, że wynajmujący nie mogą uwzględnić w swoich rozliczeniach podatkowych faktycznie poniesionych wydatków zarówno na zakup mieszkań jak i ich gruntowny remont.

Wyłączenie amortyzacji podatkowej może spowodować powiększenie się szarej strefy. Skoro podatnik nie może rozliczyć wszystkich racjonalnie poniesionych wydatków, to istnieje ryzyko, że nie będzie wykazywać ich w ogóle.

Likwidacja amortyzacji oraz rozliczanie najmu prywatnego według skali podatkowej wpływa negatywnie na dostępność mieszkań na wynajem. A powstałe obciążenia podatkowe są przerzucane na najemców. Nałoży to jeszcze większą presję na wzrost czynszów. A jak wskazują dane Polityka Insight i Otodom za drugi kwartał 2022 r. czynsze za wynajem mieszkań rosną niezwykle dynamicznie – przykładowo w przypadku mieszkań do 40 m2 mowa o wzroście w wysokości 28,9% rok do roku.

Z uwagi na powyższe argumenty przywrócenie amortyzacji podatkowej jest zasadne i wpłynie korzystnie na rynek mieszkań na wynajem oferowanych przez osoby fizyczne, w tym trudnym okresie ekonomicznym.

  • Sektor najmu instytucjonalnego

Zmiana ta ma wpływ nie tylko na inwestorów indywidualnych, którzy w ramach działalności gospodarczej inwestują wypracowane środki w lokale mieszkalne. Ma ona także wpływ na rentowność projektów typu PRS (Private Rental Sector) - czyli najmu instytucjonalnego.

W sektorze PRS (Private Rental Sector) w porównaniu do klasycznych projektów deweloperskich głównym celem po wybudowaniu inwestycji jest wynajęcie znajdujących się na niej lokali, a nie ich sprzedaż do indywidualnych nabywców.

Dla sektora PRS wybudowane lokale mieszkaniowe kwalifikowane są jako środki trwałe. Stąd dokonywanie odpisów amortyzacyjnych daje jedyną możliwość podatkowego aktywowania wydatków poniesionych na wybudowanie inwestycji – do czasu ewentualnego zbycia całego projektu.

Sektor wynajmu instytucjonalnego rozwija się dynamicznie i jest odpowiedzią na trend wśród młodych ludzi, którzy często wolą poczekać ze związaniem się kredytem hipotecznym czy też nie są pewni miejsca swojego zatrudnienia. Znaczną część najemców stanowią również cudzoziemcy, którzy mają zapewnioną profesjonalną obsługę najmu, pracownicy firm zagranicznych czy klubów sportowych.

Obecnie funkcjonujących jednostek w ramach najmu instytucjonalnego jest ponad 7000 (w tym 2 tys. znajdujących się w zasobach PFR Nieruchomości), a w trakcie budowy lub na etapie przygotowania znajduje się ponad 25 tys. mieszkań.

W większości z tych gotowych już inwestycji stan wynajęcia lokali jest na poziomie 99%. Zgodnie z informacjami od przedsiębiorstw z tego sektora wraz z rozpoczęciem inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę skala zapytań rażąco wzrosła.

Dlatego w celu wsparcia rozwoju tego sektora, który profesjonalizuje rynek najmu i zapewnia podaż mieszkań na wynajem wnosimy o przywrócenie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

W załączeniu przekazujemy uwagi, które PZDF i Mieszkanicznik złożyły w ramach konsultacji publicznych do Polskiego Ładu w przedmiocie pozostawienia możliwości amortyzowania lokali i budynków mieszkalnych. W razie potrzeby włączenia się w prace legislacyjne, deklarujemy pełną gotowość wspracia resortu.

W imieniu PZDF
1. /.../ Sebastian Juszczyk, prawnik PZDF
2. /.../ Konrad Płochocki, wiceprezes zarządu PZDF

W imieniu stowarzyszenia Mieszkanicznik:
1. /.../ Jacek Kusiak, prezes zarządu
2. /.../ Katarzyna Gontarczyk, członek zarządu, skarbnik

Załączniki:
1. Uwagi PZDF do Polskiego Ładu w ramach konsultacji publicznych.
2. Uwagi stowarzyszenia Mieszkanicznik do Polskiego Ładu w ramach konsultacji publicznych.

 

Skan złożonego pisma w pdf

Oceń ten wpis
mieszkanicznik.org.pl
X