• Brak produktów w koszyku.

Członkowie Stowarzyszenia!

Informujemy, że w wyniku czerwcowych wyborów do władz Stowarzyszenia powołany został Zarząd w składzie: Jacek Kusiak, Robert Kuliga, Katarzyna Gontarczyk oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Waldemar Kochanek, Bartosz Deka, Radosław Rup.

Zobowiązujemy się kontynuować misję Stowarzyszenia i realizować jego cele przez kolejne 4 lata kadencji. Przypominamy: https://mieszkanicznik.org.pl/misja-i-cele/

Narzędziem realizacji celów Stowarzyszenia będą przygotowywane przez nas KODEKSY:

1 Nadrzędny Kodeks Wartości - https://mieszkanicznik.org.pl/nadrzedny-kodeks-wartosci/
2. Kodeks Etyki Mieszkanicznika - https://mieszkanicznik.org.pl/kem/
3. Kodeks Spotkań Lokalnych
- dla Uczestników - https://mieszkanicznik.org.pl/wp-content/uploads/2020/08/mieszkanicznik-zasady-networkingu.pdf
- dla Prelegentów - https://mieszkanicznik.org.pl/wp-content/uploads/2020/08/mieszkanicznik-poradnik-wykladowcy.pdf
4. Kodeks Prowadzenia Spotkań Wewnętrznych (dla Liderów)
5. Kodeks Członka Honorowego - https://mieszkanicznik.org.pl/czlonkowie-honorowi/

Prosimy zapoznajcie się z naszymi Kodeksami.

Naszą ambicją jest również kontynuowanie współpracy z ministerstwami oraz medialne nagłaśnianie naszych standardów tak, aby prywatny wynajem był bezpieczną formą prowadzenia działalności.

Wierzymy, że razem z Wami – Członkowie Stowarzyszenia, Liderzy Oddziałów Stowarzyszenia, nasze cele zostaną w tej kadencji osiągnięte i wkrótce odczujemy realne zmiany na tym rynku.

Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Mieszkanicznik

 

Więcej o członkach organów władz Stowarzyszenia: https://mieszkanicznik.org.pl/zarzad-stowarzyszenia/

X