0
  • Brak produktów w koszyku.

NADRZĘDNY KODEKS WARTOŚCI

obowiązujący w Stowarzyszeniu Mieszkanicznik
przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30-07-2020 r

 

PREAMBUŁA

“Na początku jest pomysł i… przyjaciele…
Stowarzyszenie to ludzie, których łączy wspólna idea, wspólny pomysł na działanie. Czasem jest to dążenie do rozwiązania jakiegoś konkretnego społecznego problemu, czasem potrzeba, by podzielić się z innymi swoimi umiejętnościami, by rozwinąć nowe, także by miło spędzić czas. Motywy zakładania stowarzyszeń są różne, jednak podstawą są osoby, które włączą się w działania.” [z PORADNIKA NGO – publicystyka]

Powyższy cytat, to przypomnienie nadrzędnych cech i wartości, dla których powstają organizacje pozarządowe i motywacji założycieli Mieszkanicznika.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych – mówi art. 2 ust. 1 prawa o stowarzyszeniach. Jednak, aby stowarzyszenie mogło istnieć, utrzymywać się i realizować swoją misję, musi mieć przychody. Znalezienie równowagi pomiędzy działaniami społecznymi a komercyjnymi jest wyzwaniem i celem, o którym należy zawsze pamiętać. Stowarzyszenie musi cały czas zachowywać swój podstawowy wizerunek pracy na rzecz idei przy zachowaniu najwyższych wartości, którymi każdy z nas – członków stowarzyszenia – powinien się kierować.

1. ETYKA
Postępujemy w zgodzie z najwyższymi standardami moralnymi, zarówno gdy osobiście reprezentujemy Stowarzyszenie jak i w prowadzonych biznesach związanych z rynkiem wynajmu i inwestowania w nieruchomości. Działamy zawsze zgodnie z literą prawa oraz dla dobra drugiej strony. W swoim postępowaniu w danej relacji zawsze kierujemy się prawdą, uczciwością i szacunkiem. Dążymy do tego, aby każdy, kto wchodzi do organizacji lub nawiązuje kontakt z jej przedstawicielem miał poczucie bezpieczeństwa, społecznej akceptacji bez względu na swoje poglądy, wiarę czy kolor skóry oraz oparcie w postaci uzyskiwanej wiedzy, wspierających rozmów i możliwości, jakie daje funkcjonowanie w naszej społeczności.

2. KULTURA
Do wszystkich zwracamy się grzecznie i uprzejmie. Opinie, prośby, czy argumentacje w rozmowach i negocjacjach zawsze wyrażamy w sposób wolny od słów i czynów onieśmielających, raniących, agresywnych, uwłaczających czy w inny sposób niewłaściwych. Nigdy nie obrażamy się, nie jesteśmy wulgarni, nie deprecjonujemy się. Dbamy o wysoki poziom i jakość dyskusji.

3. OTWARTOŚĆ
Z entuzjazmem witamy w naszej społeczności każdego, kto chce realizować z nami naszą misję społeczną, pomagamy w osobistym i biznesowym rozwoju dzieląc się własną wiedzą i doświadczeniem.

4. PROFESJONALIZM
Nieustannie podnosimy swoją wiedzę i kompetencje, aby podnosić jakość prowadzonej działalności na rynku nieruchomości. Zgłaszamy swoje pomysły służące cywilizowaniu rynku najmu i szukamy możliwości ich wdrożenia. W rozmowach, prezentacjach czy negocjacjach używamy zawsze argumentów merytorycznych i zawsze rzetelnie sprawdzonych.

5. WSPÓŁPRACA
Dążymy do budowania stałych i dobrych relacji opartych na poczuciu czynienia dobra i realizacji idei społecznej, dla której powstało stowarzyszenie. Budujemy zaufanie, które służy nawiązywaniu wartościowych relacji biznesowych. W kontaktach doceniamy charakter, zdolności, zdrowy rozsądek i kreatywność – wartości ludzkie stawiamy wyżej niż korzyści finansowe.
Angażujemy się w misję stowarzyszenia.

X