• Brak produktów w koszyku.

Centrum AMRON wspólnie ze Stowarzyszeniem „Mieszkanicznik” podjęło się próby usystematyzowania informacji o rynku najmu prywatnego.

Działając w duchu jednego ze sztandarowych celów Stowarzyszenia, czyli cywilizowania polskiego rynku najmu, stworzyliśmy dla Was platformę wymiany informacji o stawkach czynszu. Umożliwi ona monitoring rynku najmu, przeprowadzenie samodzielnych analiz porównawczych nieruchomości w ujęciu lokalnym i ogólnopolskim oraz obserwację trendów. Projekt jest unikalnym rozwiązaniem dedykowanym Stowarzyszeniu, a jego skala powodzenia zależy od Waszego udziału.

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie, który pozwoli nam poznać i lepiej zrozumieć polski rynek najmu.

Stowarzyszenie Mieszkanicznik we współpracy z firmą doradczą REAS przygotowało anonimową ankietę, która jest elementem projektu badawczego poświęconego sektorowi czynszowemu polskiego rynku nieruchomości. Badanie ma na celu zgromadzenie jak najszerszego zakresu wiedzy na temat stanu obecnego tego sektora, ze wskazaniem kluczowych wyzwań i problemów, stopnia profesjonalizacji oraz z pogłębioną analizą jego potrzeb i możliwości rozwoju. Wyniki badania mogę stać się solidną podstawą do szerszej dyskusji i jednocześnie uzasadnieniem dla rekomendowanych przez Stowarzyszenie rozwiązań.

X