• Brak produktów w koszyku.
Co już zrobiliśmy i co jeszcze nas czeka?

Jacek Kusiak, Prezes Stowarzyszenia Mieszkanicznik:
W styczniu 2012 roku zostało oficjalnie zarejestrowane Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik” – więc właśnie kończymy 5 lat! Nie jest to jeszcze wiek dojrzały, sporo jeszcze mamy do zrobienia, ale też wiele udało nam się już osiągnąć i widzimy przed nami coraz więcej możliwości.

Na pierwszych roll-upach Stowarzyszenia, które wciąż jeszcze wykorzystujemy i drukujemy dla każdego nowego oddziału jest hasło „Cywilizujemy polski rynek najmu detalicznego”. Dzięki zebranym już doświadczeniom i wiedzy naszych członków możemy lepiej sprecyzować i określić, co robić, aby ten cel stał się bliższy i bardziej realny – bo wciąż jest sporo do zrobienia, mimo tego, że przez te 5 lat istnienia Mieszkanicznika sytuacja znacznie się poprawiła.
Przede wszystkim do poprawienia standardów i bezpieczeństwa na rynku najmu niezbędna jest łatwo dostępna wiedza i edukacja obu stron umów najmu: wynajmujących i najemców. Na stronie internetowej Stowarzyszenia dostępnych jest już bardzo wiele artykułów, poradników i opisów postępowania, a po zalogowaniu członkowie mogą porozumiewać się ze sobą już bezpośrednio i pomagać nawzajem w konkretnych przypadkach. Jeśli wynajmujący będą przestrzegać ogólnych norm i zasad, a najemcy będą również wymagać odpowiednich standardów w ramach umów najmu, to wszyscy wchodzący na rynek najmu będą spotykać się z odpowiednimi wymaganiami i będzie mniej nieporozumień i większe bezpieczeństwo.

 

Mamy już w Polsce bardzo dużą grupę właścicieli mieszkań na wynajem – ponad 600 tysięcy osób, i ta grupa bardzo stabilnie rośnie, również dzięki atrakcyjności takiego lokowania pieniędzy, ale i coraz lepszej ofercie rynkowej, ułatwiającej kupno i obsługę mieszkań na wynajem dla indywidualnych osób. Stowarzyszenie ma obecnie ponad 1450 członków, skupiamy też około 7000 sympatyków i obserwatorów, jednak porównanie z ilością właścicieli wciąż pokazuje nam jak wiele jeszcze mamy do zrobienia. Chcemy dotrzeć do tych ponad 600 tysięcy ludzi i zaprosić ich do naszego grona, a przynajmniej zaprezentować im Stowarzyszenie jako wiarygodne i dobre źródło informacji o najmie prywatnym. Pracujemy nad tym razem z 17 liderami naszych oddziałów lokalnych – w tym dwoma zagranicznymi, a pojawiają się już kolejni chętni do pokierowania oddziałami w Rzeszowie, Olsztynie, a nawet w Nowym Yorku.

 

Dzięki pracy naszych liderów i członków poszerzamy wciąż ten krąg ludzi, do których docieramy, a spotkania lokalne są najlepszym sposobem edukacji wynajmujących i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami, którzy często są profesjonalistami i praktykami w najróżniejszych dziedzinach związanych z najmem. Takie bezpośrednie kontakty i merytoryczne wykłady na spotkaniach są wskazywane jako największa korzyść z członkostwa w Stowarzyszeniu Mieszkanicznik, a regularnie organizowane spotkania dostępne są dla wszystkich zainteresowanych – jeśli nie są członkami, to za opłatą. Takich lokalnych spotkań, organizowanych co miesiąc w kilkunastu miastach, jest około 200 rocznie. Doceniamy pracę i chęć dzielenia się wiedzą: na ostatnim Kongresie Mieszkanicznika honorowymi członkami zostały trzy kolejne osoby, które dołączyły do Sławka Muturi – pomysłodawcy i założyciela Mieszkanicznika. Piotr Hryniewicz i Paweł Czerwiński przyczynili się jako współzałożyciele, ale i specjaliści w swoich dziedzinach, a Katarzyna Kozarzewska założyła i rozbudowała oddział trójmiejski, dzieląc się też wiedzą i doświadczeniem dotyczącym specyfiki najmu nadmorskiego w Polsce.

 

Z wiedzy i praktycznych doświadczeń często wyrastają firmy, które oferują usługi związane z najmem na dobrym poziomie i które polecamy wszystkim zainteresowanym. Bez profesjonalnej obsługi rynek najmu nie osiągnie szybko odpowiednich standardów obsługi, dlatego cieszymy się, że do grona naszych partnerów dołączyło sześć kolejnych – bardzo zróżnicowanych – firm, mamy już ponad 20 partnerów oferujących wsparcie i obsługę procesu najmu w całości lub w jego poszczególnych aspektach. Współpracujemy też z wieloma organizacjami i instytucjami, żeby rynek najmu był bardziej przejrzysty, badany i opisywany, bo jego rola w całej gospodarce jest coraz bardziej znacząca.

 

Polski rynek najmu to przede wszystkim rynek detaliczny, składający się z bardzo rozproszonych w całej Polsce indywidualnych właścicieli, posiadających jednak razem majątek porównywalny do wartości największych firm w Polsce. Mamy nadzieję, że również ustawodawcy dostrzegą wielki potencjał inwestycyjny i ułatwią nie tylko zagranicznym funduszom inwestowanie w mieszkania na wynajem, ale i drobnym polskim inwestorom skupianie się w formalnych strukturach. Jesteśmy jedynym stowarzyszeniem zrzeszającym tych właścicieli, i dzielimy się wiedzą z wszystkimi zainteresowanymi. I cywilizujemy polski rynek najmu dzięki naszym członkom, liderom i sympatykom.

X