0
  • Brak produktów w koszyku.

Centrum AMRON wspólnie ze Stowarzyszeniem „Mieszkanicznik” podjęło się próby usystematyzowania informacji o rynku najmu prywatnego.

Działając w duchu jednego ze sztandarowych celów Stowarzyszenia, czyli cywilizowania polskiego rynku najmu, stworzyliśmy dla Was platformę wymiany informacji o stawkach czynszu. Umożliwi ona monitoring rynku najmu, przeprowadzenie samodzielnych analiz porównawczych nieruchomości w ujęciu lokalnym i ogólnopolskim oraz obserwację trendów. Projekt jest unikalnym rozwiązaniem dedykowanym Stowarzyszeniu, a jego skala powodzenia zależy od Waszego udziału.

Nasza oferta dla Was to:

- dostęp Stowarzyszenia do Systemu AMRON poprzez Indywidualne Konta Użytkownika zakładane dla pracowników Stowarzyszenia

- na mocy odrębnych umów z ZBP, niezależny od Stowarzyszenia dostęp do Systemu AMRON poprzez Indywidualne Konta Użytkownika mogą uzyskać również członkowie Stowarzyszenia prowadzący działalność gospodarczą – koszt dostępu to 120 zł netto/ rok + koszty raportów poza raporty bezpłatne, gwarantowane w umowie

- osoby fizyczne oraz członkowie prowadzący działalność gospodarczą, ale niezainteresowani dostępem do Systemu (i kosztami z nim związanymi), mogą współpracować bezkosztowo: w przypadku podmiotów gospodarczych na mocy umowy z ZBP dotyczącej wyłącznie przekazywania danych, w przypadku osób fizycznych – na mocy specjalnego oświadczenia

- w strukturze Systemu AMRON Stowarzyszenie będzie miało wobec tych członków funkcję nadrzędną, dzięki czemu dane wprowadzane przez poszczególnych członków będą stanowiły dane własne całego Stowarzyszenia (dostępne bezpłatnie dla Stowarzyszenia oraz członków)

- bazę danych własnych Stowarzyszenia tworzyć będą również dane przekazywane przez członków, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej lub tych, którzy prowadzą działalność, ale nie będą zainteresowani bezpośrednim dostępem do Systemu – członkowie ci przekazywać będą te dane drogą mailową na udostępnionym szablonie w pliku Excel bezpośrednio do pracowników Centrum AMRON.

Od ponad 12 lat działamy na rzecz zwiększenia transparentności na rynku nieruchomości. Zaufało nam ponad 500 podmiotów, w tym banki, rzeczoznawcy majątkowi i pośrednicy w obrocie nieruchomościami. W dostępie do danych transakcyjnych Systemu AMRON widzimy szansę ułatwienia Waszej działalności inwestycyjnej.

W Centrum AMRON przestrzegamy zasady poufności danych, dlatego w Systemie są one zanonimizowane, a w przypadku części raportów prezentacja wyników odbywa się w formie zagregowanej. Szczegółowe zasady współpracy, kompendium wiedzy o tym jak zasilać bazę AMRON oraz wzory umów znajdziesz tutaj.

Zapraszamy do współpracy i gwarantujemy wysoką jakość obsługi.

Oceń ten wpis
X