• Brak produktów w koszyku.

Umowa najmu a meldunek

To połączenie, które często uruchamia alarm u właścicieli mieszkań. Pytanie „Czy mogę się zameldować” od osoby zainteresowanej wynajęciem lokalu zwykle podsuwa scenariusz sytuacji, w której najemca się zameldował i nie chce opuścić lokalu, a właściciel zostaje z nim na zawsze… Jak jest naprawdę i dlaczego najemca może chcieć meldunku w naszej nieruchomości?

Meldunek w Polsce

Po pierwsze trzeba zaznaczyć, że w Polsce nadal mamy obowiązek meldunkowy, co oznacza że najemca w zasadzie powinien się zameldować na pobyt czasowy w mieszkaniu, które wynajmuje. Nie wszyscy najemcy są tego świadomi, a Ci co są często sprawę ignorują, bo meldunek jest im do niczego niepotrzebny. Nowy adres, który służy przede wszystkim jako adres do korespondencji, można przecież podać bez meldunku. Trzeba mieć jednak świadomość, że są sytuacje kiedy meldunek jest koniecznością lub daje pewne przywileje najemcy. Dla przykładu - dzięki meldunkowi najemca może korzystać z uprzywilejowanej opłaty za korzystanie ze strefy parkingowej (tzw. opłata mieszkańca); studenci często muszą przedstawić zaświadczenie o zameldowaniu do stypendium socjalnego.

Tytuł prawny do lokalu

Do zameldowania potrzebny jest tytuł prawny do lokalu. W przypadku najemcy jest to umowa najmu. Jeśli umowa najmu jest na czas określony, to ani obecność ani zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana. Pytanie o meldunek możemy w zasadzie potraktować tutaj jako pytanie grzecznościowe. Każdy najemca z umową najmu na czas określony może udać się do urzędu i zameldować się w lokalu, który wynajmuje. Natomiast, co jest ważne, najemca może się samodzielnie zameldować tylko na czas, na jaki zawarta jest umowa najmu. Po upłynięciu tego okresu meldunek wygasa. Nie zostanie on również automatycznie przedłużony jeśli przedłużymy umowę najmu.

Umowa najmu na czas określony

Meldunek na czas określony ma charakter przede wszystkim administracyjny i nie niesie za sobą żadnych skutków cywilno-prawnych. Najemca zameldowany na czas określony ma takie same prawa do lokalu jak najemca niezameldowany. Meldunek nie wpływa na możliwości i skuteczność wypowiedzenia umowy najmu, usunięcia lokatora z lokalu, gdy ten nie płaci. Zawierając zatem umowę najmu na czas określony możemy spać spokojnie jeśli nasz najemca postanowi się zameldować w naszym mieszkaniu.

Umowa najmu na czas nieokreślony

Inny charakter posiada meldunek na czas nieokreślony i to jest ten meldunek, który może przyprawić o ból głowy właścicieli nieruchomości. Jako, że to temat na osobną dyskusję, to tylko krótko – taki meldunek jest możliwy wyłącznie za zgodą właściciela, więc żeby uniknąć ewentualnych problemów, który może on spowodować najlepiej jest na taki meldunek się nie zgadzać. I na koniec pamiętamy, że to jaki rodzaju umowy zawrzemy rodzi określone konsekwencje również w zakresie meldunku. Umowa najmu na czas określony jest bezpieczna w tym względzie dla właścicieli nieruchomości.

 

Autor: Anna Grybel-Kloc, Simproperty

X