• Brak produktów w koszyku.

20 stycznia 2016 r.:

* Termin na wpłatę zaliczki na podatek dochodowy z najmu (opodatkowanego na zasadach ogólnych) za grudzień 2015r. Podatnik nie wpłaca zaliczki za grudzień, jeżeli przed 20 stycznia złoży zeznanie PIT-36 i dokona zapłaty podatku wynikającego z zeznania.

* Termin na złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy (zasady ogólne lub ryczałt). Urzędy skarbowe udostępniają w tym celu formularze (można je znaleźć na stronie internetowej urzędu bądź na miejscu w urzędzie), aczkolwiek oświadczenie nie musi być złożone na specjalnym druku urzędowym. Dodatkowo, oświadczenie złożone w 2015 r. jest ważne na kolejne lata tak, więc jeśli podatnik nie chce dokonać żadnych zmian to nie musi składać oświadczenia. 
 

* Termin na złożenie oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodów z najmu opodatkowanych ryczałtem przez jednego z małżonków. Oświadczenie złożone w 2015r. obowiązuje również w kolejnych latach. W związku z tym, jeśli w 2016r. małżonkowie rezygnują z opodatkowania całości przychodów z najmu przez jednego z nich lub chcą, aby drugi z małżonków rozliczał przychody wówczas powinni złożyć oświadczenie.
 

* Termin na złożenia zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli do dnia 20 stycznia podatnik nie zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, wówczas uważa się, że w 2016 r. będzie opłacał ryczał w ten sam sposób, czyli kwartalnie.

 

31 stycznia 2016 r. (W związku z tym, że jest to niedziela termin przesuwa się na 01.02.2016 r.)

* Termin na złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -formularz PIT-28 (wersja 19).

* Wpłata ryczałtu za grudzień lub IV kwartał 2015 r. 

Przygotowała:
Renata Dobrowolska   z Biura rachunkowego Locatio
Tel. 502-602-999
Ul. Pańska 73/105, Warszawa  

X