• Brak produktów w koszyku.

Stowarzyszenie Mieszkanicznik reprezentuje prywatnych właścicieli mieszkań na wynajem w Radzie Programowej projektu „Społeczne Agencje Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej”, realizowanego przez Fundację Habitat for Humanity Poland, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Śląski.

san

Społeczne Agencja Najmu – innowacja czyli co?

SANy mają być instytucjami nienastawionymi na zysk, pośredniczącymi w wynajmowaniu mieszkań na rynku. Mają działać na rzecz osób niezamożnych lub w szczególnej sytuacji życiowej.

Co zaoferują prywatnym właścicielom?

Gwarancję długoterminowego najmu, terminowość płacenia czynszu i pozostałych rachunków, regularny nadzór nad stanem mieszkania i doprowadzenie nieruchomości do odpowiedniego stanu na koniec umowy.

Kto będzie najemcą?

Osoby w trudnej sytuacji, niezamożne, których bez wsparcia gminy nie stać na najem na warunkach rynkowych. Obecnie trwają prace nad szczegółowym zdefiniowaniem kryteriów kwalifikujących do takiej formy pomocy, ale jako instrument polityki mieszkaniowej gminy najemcami w SAN-ach maja być osoby wymagające jedynie okresowej pomocy i wsparcia.

SAN-y będą też zapewniać stałe wsparcie pracownika socjalnego, zarówno w zakresie dbania o mieszkanie, jak i generalnie w zakresie domowych finansów, rynku pracy.

Główne wyzwania: pieniądze i mieszkania

Gminy mają dość niewielki w stosunku do potrzeb i kurczący się zasób mieszkań. Przeznaczanie ich na inne cele niż mieszkania socjalne lub komunalne może wywołać protesty oczekujących w kolejkach na takie lokale, ale też zastrzeżenia organów kontrolujących gminy.

Społeczne Agencje Najmu będą szukać mieszkań na wynajem na rynku, ale też potrzebują funduszy na zapewnienie terminowości opłacania czynszu w razie problemów najemcy. Agencje mają nie działać dla zysku, ale muszą też znaleźć środki na zatrudnienie pracowników, żeby zapewnić właścicielom profesjonalną obsługę a najemcom właściwą pomoc.

Pilotażowe realizacje: Warszawa – Mokotów, Łódź, Gdańsk, Poznań

Wstępnie do projektu zgłosiły się cztery miasta. Efektami pilotażu ma być wypracowanie dobrych procedur, standardów i praktyk, które potem będą mogły być powtarzane w innych miastach, przez inne agencje. Ponieważ zaangażowane w taki najem są trzy strony – właściciele, najemcy i gminy – same ograniczenia prawne i proceduralne wymagają analizy i dopracowania.

O postępach w całym projekcie będziemy informować, a na etapie poszukiwania mieszkań dla SANów poprosimy członków Stowarzyszenia o rozważenie ich propozycji i jej ocenę.

Hanna Milewska-Wilk
Raport Habitat for Humanity Poland “Mieszkalnictwo w Polsce”
http://www.forummieszkaniowe.org/mieszkalnictwo-w-polsce-najnowszy-raport-habitat-for-humanity-poland/

X