0
  • Brak produktów w koszyku.
Baza WiedzyRyczałt od najmu – podatek dla “małego” podatnika

Podatek z najmu - Ryczałt

Ryczałt od przychodów z najmu 8,5 % (do 100 tys. zł) i 12,5 % (od przychodów powyżej 100 tys. zł) jest podatkiem bardzo prostym i bardzo popularnym. Ponad 600 tysięcy podatników korzysta z tej formy.

Ryczałtem można rozliczać przychody osób fizycznych z najmu mieszkań i to najmu trwającego powyżej 30 dni. Od 2021 roku taką formę opodatkowania wynajmu można również zastosować do przychodów z wynajmu rozliczanych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej dotyczącej wynajmu odrębnie do pozostałych  przychodów. Nowelizacja rozwiała również wątpliwości dotyczące opodatkowania przychodów z podnajmu.

Ustawa

Ustawa o podatku ryczałtowym wymienia następujące źródła przychodów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem:

-  z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

- przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym, tzn. przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

- świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),

- świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1).

 

W wyjątkowych przypadkach, określonych głównie wysokością przychodów, można w ten sposób rozliczać podatek od powierzchni użytkowych, czyli od garaży, schowków, ewentualnie całych i niezależnych lokali użytkowych.

 

Wyjątki

Nie można ryczałtem opodatkować przychodów z najmu krótkoterminowego: jest to usługa hotelowa, która również od razu jest obłożona VAT-em. Nawet jeśli wynajmujemy na długi termin, ale w okresie poszukiwania najemcy ktoś chciałby się zatrzymać w naszym mieszkaniu na tydzień, to albo trzeba odmówić takiej osobie, albo zarejestrować działalność gospodarczą do świadczenia usług hotelowych.

 

Rodzaje umów a ryczałt

Na wybór formy opodatkowania nie wpływa wybrany rodzaj umowy - przy najmie okazjonalnym również możemy korzystać z ryczałtu.

 

Stała stawka

Podstawą opodatkowania ryczałtem jest zawsze przychód – czyli czynsz najmu określony w umowie najmu. Należy przy tym pamiętać, aby w umowie najmu były wyodrębnione dwa składniki finansowe:
1/ czynsz najmu, stanowiący podstawę opodatkowania
2/ opłaty administracyjne za lokal łącznie z opłatami za zużycie mediów przez najemcę, które rozliczane są odrębnie i nie stanowią przychodu wynajmującego.

Rozliczenie z Urzędem

Obliczoną kwotę podatku należy wpłacić do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Po zakończeniu roku należało złożyć PIT-28 do końca lutego roku następnego. Za rok 2022 złożenie deklaracji zostało wydłużone do 2 maja 2023 r.

Aby obliczyć podatek nie musisz zatrudniać biura księgowego i prowadzić szczególnej ewidencji. Wystarczy, że osiągane z danej umowy najmu przychody i wyliczane podatki będziesz samodzielnie ewidencjonował w tabeli excel lub w formie ręcznych zapisów.

 

Jeśli zatem prowadzisz działalność w zakresie wynajmu, czy to mieszkania, czy np. garażu na niewielką skalę. Zastanawiasz się, jaką formę opodatkowania wybrać – ryczałt jest najkorzystniejszą i najprostszą formą obliczania podatku

 

styczeń 2023

kongres mieszkanicznika

8-10 LISTOPADA 2024R. - CUKROWNIA ŻNIN

ZAPRASZAMY NA 15. JUBILEUSZOWY KONGRES MIESZKANICZNIKA 2024!

STAWIAMY NA ETYKĘ W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI

Program Medicover Sport - 12 miesięcy

BĄDŹ AKTYWNY NIE TYLKO W BIZNESIE!

W wyniku indywidualnych negocjacji z Medicover otrzymaliśmy najlepszą ofertę na rynku jeśli chodzi o korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych. Aby uzyskać wiarygodne informacje o aktualnych warunkach oferty lub uzyskać odpowiedź na pytania organizacyjne kliknij poniżej.

medicover sport
X