0
 • Brak produktów w koszyku.

Czeka nas kolejna rewolucja! Pakiet zmian podatkowych określanych jako Polski Ład, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 r., okazał się w wielu płaszczyznach niewypałem niekorzystnym dla płatników i podatników. Z tego powodu ustawodawca postanowił wycofać się z niektórych jego rozwiązań i wprowadzić nowe. Niektóre ze zmian idą w lepszym kierunku, a niektóre powodują, że pojawią się nowe obciążenia – np. ozusowanie komplementariuszy.

Prezydent podpisał Polski Ład 2.0.

Pakiet zmian podatkowych określanych jako Polski Ład, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 r., okazał się w wielu płaszczyznach niewypałem niekorzystnym dla płatników i podatników. Z tego powodu ustawodawca postanowił wycofać się z niektórych jego rozwiązań i wprowadzić nowe. Niektóre ze zmian idą w lepszym kierunku, a niektóre powodują, że pojawią się nowe obciążenia – np. ozusowanie komplementariuszy.

Najważniejsze zmiany jakie nas czekają to:

 • obniżenie z 17% do 12% stawki podatku od dochodów nieprzekraczających 120 000 zł,
 • obniżenie rocznej kwoty zmniejszającej podatek,
 • przywrócenie preferencji dla samotnych rodziców
 • likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej,
 • ozusowanie komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej
 • ozusowanie prokurentów
 • możliwość częściowego uwzględniania w kosztach składek zus

Nie sposób omówić wszystkie zmiany dlatego rzucimy jedynie rys na najważniejsze z nich

Obniżenie stawki podatku

Jedną z najważniejszych zmian w ramach tzw. Polskiego Ładu 2.0 jest obniżenie stawki podatku z pierwszego przedziału skali podatkowej z 17% do 12%.

Nowa stawka podatku dotyczy każdego podatnika uzyskującego dochody opodatkowane według skali. Nie ma znaczenia źródło osiąganych przychodów, wysokość przysługujących kosztów uzyskania przychodu, zatrudnienie u kilku pracodawców czy jednoczesne pobieranie emerytury lub renty. Omawiana zmiana dotyczy zatem również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej.

W wyniku modyfikacji skali podatkowej roczny podatek od dochodów w wysokości 120 000 zł wynosi 10 800 zł zamiast 15 300 zł. Zatem podatnicy uzyskujący dochody na tym poziomie zyskają w skali roku 4500 zł.

Nowa kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki

Od 1 stycznia 2022 r. roczna kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 000 zł. Utrzymanie jej na niezmienionym poziomie i obniżenie stawki podatku do 12% oznacza, że kwota zmniejszająca podatek będzie niższa i wyniesie 3600 zł (30 000 zł x 12%).

Konsekwencją nowej rocznej kwoty zmniejszającej podatek jest także zmiana wynikającej z niej kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek, która od 1 lipca 2022 r. wynosi 300 zł (zgodnie z wyliczeniem: 3600 zł : 12 = 300 zł).

Podzielność kwoty zmniejszającej podatek

Od 1 stycznia 2023 r. podatnik, który jest zatrudniony przez kilka podmiotów, będzie mógł wskazać do 3 płatników, którzy zastosują kwotę zmniejszającą podatek.

Generalną zasadą będzie, że w przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego płatnika, podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie o stosowaniu tego zmniejszenia. W konsekwencji jego zaliczka podatkowa - po złożeniu stosownego oświadczenia - będzie pomniejszana u każdego płatnika o:

 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (tj. o 150 zł), przy upoważnieniu 2 płatników,
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (tj. o 100 zł), przy upoważnieniu 3 płatników.

Dla jednego płatnika kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową będzie wynosiła 300 zł.

Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej podlega ubezpieczeniom

Na mocy zmian wprowadzonych przez Polski Ład 2.0 w ustawie systemowej do katalogu osób prowadzących działalność pozarolniczą został dodany komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej. Podlega on ubezpieczeniom:

 • od dnia wpisania spółki do KRS albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce,
 • do dnia wykreślenia spółki z KRS albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce,

z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone.

Zmiany w katalogu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu

Od lipca 2022 r. ubezpieczeniem zdrowotnym są objęte osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurenci, pobierający z tego tytułu wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, niezależnie od kwalifikacji do źródła przychodu w rozumieniu ustawy o PIT, z wyłączeniem osób uzyskujących roczne wynagrodzenie nieprzekraczające 6000 zł z tytułu:

 • wykonywania czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich,
 • wykonywania określonych czynności zleconych (na podstawie właściwych przepisów) przez sąd, prokuratora albo organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,
 • udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej.

Nie pozostaje nam nic innego jak liczyć na to, że zmiany będą bardziej przejrzyste niż pierwotne przepisy.

Opracowała: Marta Błońska - Księgowość bezstresowa[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Oceń ten wpis
X