0
  • Brak produktów w koszyku.

Wynajmowanie mieszkania a weryfikacja najemcy.

Wynajmowane mieszkanie to przede wszystkim inwestycja, która ma przynosić dochód, a żeby tak było kluczowe jest zadbanie o to, by najemca płacił na czas i nie miał zaległości. To zadanie, które rozpoczyna się wraz wyborem najemcy. Rozsądnie będzie sprawdzić profil najemcy w mediach społecznościowych i wyszukać wszelkie potencjalne długi, jakie najemcy mogą posiadać i które mogą być znalezione w Internecie. Sim Property współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów, gdzie możemy sprawdzić wiarygodność każdego potencjalnego najemcy. Już samo zapytanie o zgodę na weryfikację w KRD odstrasza nieuczciwych lokatorów i niejednokrotnie uratowało naszych klientów od kłopotów w przyszłości. Warto również zapytać najemcę o status zatrudnienia i uzyskać referencje od poprzednich wynajmujących. Wynajmując studentom, podpisz umowę w imieniu ich rodziców lub uzyskaj poręczyciela.

Termin płatności czynszu musi być określony w umowie.

Aby lokator płacił na czas trzeba również ustalić jasne zasady. Główną zasadą powinien być dokładnie wyznaczony termin płatności czynszu, czyli konkretna data, do której czynsz musi być wpłacony każdego miesiąca, np. 10 dzień każdego miesiąca. Termin ten powinien być jasno określony w umowie najmu. W umowie należy również zawrzeć możliwość zastosowania kary za zwłokę, np. odsetek karnych. Warto pamiętać, ze zgodnie z polskim prawem zawiadomienie o zamiarze wypowiedzeniu umowy najmu można wysłać najemcy dopiero po 3 niezapłaconych okresach płatności, a umowę wypowiedzieć z miesięcznym wypowiedzeniem po 4 niezapłaconych okresach płatności.

Regularny nadzór

Trzecim bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na terminowość płatności czynszu jest regularne nadzorowanie wpłat od najemcy i wysyłanie monitów, gdy tylko upłynie termin płatności w danym miesiącu. Najemca musi wiedzieć, że opóźnienie będzie zawsze zauważone i egzekwowane. Dobrym pomysłem będzie nakłonienie najemcy do ustalenia polecenia automatycznego przelewu z jego banku na kwotę czynszu.

Jeśli najemca spóźnia się z czynszem, skontaktuj się z nim. Musi istnieć powód, dla którego nie zapłacił, a gdy tylko poznasz przyczynę, szybciej będzie można podjąć odpowiednie działania. Nie ma sensu zatrzymywać najemcy, który stracił pracę i nie może płacić i wtedy możesz zdecydować się na rozwiązanie umowy. Przejściowe problemy finansowe najemcy mogą zostać rozwiązane poprzez spłatę zaległości w czynszu przez najemcę w miesięcznych ratach. Warto jednak w takim przypadku podpisać stosowne porozumienie określające terminy wpłat, wysokość rat oraz okres spłaty całości zadłużenia.

Poddanie się egzekucji

Kolejnym sposobem na zabezpieczenia należności od najemcy jest poproszenie go o poddanie się egzekucji do określonej kwoty, co pozwala na szybszą egzekucją zadłużenia. Biorąc pod uwagę możliwości wypowiedzenia umowy zgodnie z prawem, o czym pisaliśmy wyżej, rozsądnym jest żądanie zabezpieczenia w wysokości 5 czynszów najmu, czyli do momentu kiedy niepłacący lokator powinien się wyprowadzić. Poddanie się egzekucji jest sporządzane przez notariusza, więc wiąże się z dodatkowym kosztem dla wynajmującego, ale warte jest rozważenia zwłaszcza jeśli czynsz najmu jest wysoki, więc i potencjalne zadłużenie może być sporą kwotą.

W Sim Property zawsze starannie dobieramy najemcę, ustalamy zasady i stale monitorujemy płatności czynszu, a także na bieżąco komunikujemy się z najemcą w celu szybkiego rozwiązania wszelkich problemów. Gwarantuje to regularne dochody i satysfakcję z inwestycji naszym klientom.

Autor: Anna Grybel-Kloc, Sim Property

 

4.6/5 - (10 votes)
X