• Brak produktów w koszyku.

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik” wystosowało apel do premiera RP Mateusza Morawieckiego o wnikliwą analizę obecnego stanu rynku najmu prywatnego pod kątem:

1/ rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków od wynajmu, a nie tych podawanych w mediach,

2/ struktury jego funkcjonowania i alokacji kapitału,

3/ poziomu świadomości prawnej, podatkowej i etycznej uczestników tego rynku w stosunku do dekad ubiegłych,

4/ destrukcyjnego wpływu na ten rynek zaproponowanych zmian, które zostały zaproponowane w ustawach: o podatku od osób fizycznych i o podatku od osób prawnych, opublikowanych w dniu 26.07.2021 polegających na:

- likwidacji możliwości rozliczenia najmu według skali podatkowej w ramach tzw. „najmu prywatnego” (źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
- likwidacji amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

 

oraz o odstąpienie od proponowanych zmian: pozostawienie wyboru formy opodatkowania podatnikowi i pozostawienie możliwości wliczania w koszty amortyzacji mieszkań.

 

Szczegółowe uzasadnienie apelu prezentujemy w naszym oficjalnym stanowisku, opartym na analizie potrzeb, kierunków rozwoju oraz przewidywanych możliwych zachowań podatników, dostępnym na stronie:

https://mieszkanicznik.org.pl/oficjalne-stanowisko-stowarzyszenia-w-sprawie-zaproponowanych-zmian-w-podatkach-od-wynajmu/

Stanowisko Mieszkanicznika zostaje zgłoszone w trybie konsultacji społecznych.

 

Poparcie dla apelu do premiera można wyrazić składając swój podpis pod petycją:    PODPISZ PETYCJĘ

 

Pismo - apel do premiera w pdf

Dodaj komentarz

X