0
  • Brak produktów w koszyku.
Nowy rząd – nowe nadzieje na zmiany.
Komentarz do obecnej sytuacji politycznej i wznowienie postulatów o przywrócenie amortyzacji mieszkań.

 

Po ostatnich wyborach do parlamentu zostanie wybrany nowy rząd, który zapewne będzie musiał się skoncentrować na wielu kwestiach dotyczących sektora mieszkań na wynajem, aby sprostać oczekiwaniom społeczeństwa. Jako Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik dostrzegamy bardzo wyraźnie problemy, z którym należy się zmierzyć w pierwszej kolejności. Należą do nich:

1. Dynamiczny rozwój sektora mieszkań socjalnych, aby zaspokoić potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub społecznej.

2. Programy wsparcia dla najemców: wprowadzenie mechanizmów pomocowych, takich jak subwencje czynszowe lub ulgi podatkowe dla najemców o niższych dochodach, aby zminimalizować obciążenia finansowe związane z wynajmem.

3. Wsparcie sektora prywatnego rynku nieruchomości na wynajem mieszkalny, aby zachęcić prywatnych inwestorów do prowadzenia działalności w zakresie oferowania mieszkań na wynajem długoterminowy. Mamy na myśli zachęty zarówno finansowe jak i te dotyczące bezpieczeństwa wynajmu.

 

Szacujemy, że w Polsce wynajmowanych jest ogółem około 1,8 miliona mieszkań, z których zdecydowana większość zaspokaja potrzeby rynku w zakresie najmu długoterminowego. Zasoby gminne i oferowane przez TSB-y stanowią jedynie około 700 tysięcy. Pozostałe ok. 1,1 miliona oferowane jest przez prywatnych właścicieli. Warto zauważyć również, że ostatni spis powszechny z 2021 roku ujawnił liczbę około 1,8 miliona mieszkań w Polsce (ok. 200 tys. w samej Warszawie), które albo stoją puste albo są wynajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej. Mieszkania te mogłyby trafić na rynek wynajmu długoterminowego w sprzyjających ku temu warunkach prawnych i ekonomicznych.

Według analiz popularnych serwisów ogłoszeniowych dotyczących III-go kwartału 2023 r. zainteresowanie rynkiem wynajmu mieszkań nie słabnie a średnia stawka najmu mieszkań w miastach wojewódzkich utrzymuje swój wzrostowy trend. Popyt na mieszkania na wynajem mimo rosnących cen wynajmu jest nadal wysoki a poziom rozwoju rynku najmu prywatnego w Polsce nadal znacznie odbiega od poziomów państw europejskich.

 

 

Jako organizacja reprezentująca środowisko prywatnych wynajmujących postulujemy o:

1. Przywrócenie amortyzacji jako kosztu podatkowego dla podatników podatku dochodowego rozliczających podatek od wynajmu nieruchomości mieszkalnych.
2. Przywrócenie możliwości rozliczenia najmu według skali podatkowej w ramach tzw. „najmu prywatnego” (źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przywrócenie amortyzacji mieszkań zachęci prywatnych inwestorów do zwiększenia swojego zainteresowania lokowaniem kapitału nie tylko w nowe mieszkania ale również w stare, zapomniane budownictwo. Na rynek może trafić w niedługim czasie znaczna ilość mieszkań wypełniając lukę popytową podnosząc jednocześnie standard samych mieszkań jak i ich otoczenia. Prywatni inwestorzy pomagają często wspólnotom mieszkaniowym w zaniedbanych budynkach przeprowadzać remonty i modernizacje, przywracają dawną świetność starym kamienicom, regulują stany prawne nieruchomości.

 

Podtrzymujemy nasze oficjalne stanowisko z 2021 r. dotyczące szkodliwości zmiany tych przepisów wprowadzonych nowym Polskim Ładem i wszystkie zawarte w nim argumenty:
https://mieszkanicznik.org.pl/oficjalne-stanowisko-stowarzyszenia-w-sprawie-zaproponowanych-zmian-w-podatkach-od-wynajmu/

 

Postulujemy również o zwiększenie prawne bezpieczeństwa wynajmu przez osoby prywatne:

1. Ułatwienie procesu eksmisyjnego najemców, którzy nie wywiązują się z umowy najmu poprzez zwiększenie dostępności tymczasowych mieszkań na wynajem i ułatwienie sądowych i prawnych procedur eksmisyjnych.

2. Opracowanie programów wsparcia dla prywatnych wynajmujących, których lokale zajmowane są bezumownie, generując dla nich obciążenia finansowe.

3. Zwiększenie dostępności systemów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych promujących dobre standardy wynajmu i edukujących obie strony tego rynku (zarówno wynajmujących jak i najemców) w zakresie przysługujących im praw i bezpieczeństwa wynajmu.

 

Postulaty przedstawimy nowemu rządowi zaraz po jego ukonstytuowaniu się. Wdrażanie tych postulatów i rozwiązywanie powyższych spraw będzie kluczowe dla zapewnienia sprawiedliwego, zrównoważonego i dostępnego rynku wynajmu mieszkań, który spełnia oczekiwania różnorodnych grup społecznych.

Planujemy jednocześnie przeprowadzenie w roku 2024 ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Bezpieczny Wynajem Mieszkania”, która może zachęcić ludzi do bezpiecznego wynajmowania, zgodnego z 5 Złotymi Zasadami Mieszkanicznika a mianowicie:
1) selekcja najemcy,
2) dobra umowa najmu (w tym najem okazjonalny i instytucjonalny),
3) kaucja i inne formy zabezpieczeń,
4) szybkie reagowanie,
5) wiedza, ludzie, kontakty i wzajemne wsparcie.

 

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkanicznik
Warszawa, 20.10.2023 r.

X