0
  • Brak produktów w koszyku.

„Ocalić amortyzację mieszkań”
Akcja Stowarzyszenia „Mieszkanicznik”

Autor: Katarzyna Gontarczyk

Przepisy ustawy nazwanej nowym Polskim Ładem wprowadziły wiele podatkowych zmian, które są bardzo niekorzystne dla wynajmujących. Od 1 stycznia 2023 r. zostanie zablokowana amortyzacja lokali mieszkalnych.

Co to jest amortyzacja mieszkania?

To utrata wartości rzeczy na skutek jej zużywania się. Stanowi koszt księgowy. W przypadku mieszkań wysokość tego kosztu to 1,5 % do nawet 10 % ceny nabycia w skali roku. Oznacza to, że koszt ten rozkłada się w najkorzystniejszym przypadku na 10 lat.

Stabilność prawna motorem napędowym dla rozwoju i profesjonalizacji rynków.

Wielu inwestorów w mieszkania na wynajem oparło swoje wieloletnie decyzje inwestycyjne na tej właśnie możliwości. Nikt się nie spodziewał, że amortyzacja mieszkań może zniknąć z przepisów polskiego prawa w trakcie jej rozliczania.

Początkowo przepisy likwidujące amortyzację mieszkań miały wejść już od 2022 r. łącznie z innymi zmianami podatkowymi. W sierpniu zeszłego roku wiele organizacji – między innymi Mieszkanicznik – złożyło uwagi do ustawy Polski Ład jeszcze na etapie konsultacji społecznych. W uzasadnieniu przywołane zostały argumenty jak całkowity brak zasadności usunięcia amortyzacji mieszkań z przepisów podatkowych zarówno w kontekście negatywnego wpływu na rozwój gospodarczy całego sektora wynajmu mieszkań jak i przepisów prawnych wynikających z innych obszarów prawa. Wskazuje się tu na ochronę praw nabytych.

Głos Mieszkanicznika został zauważony. Niestety nie został wysłuchany. Wynajmujący otrzymali jedynie tzw. prolongatę wejścia tych niekorzystnych przepisów o rok. Amortyzacje mieszkań można rozliczać do końca 2022 roku.

„Jako prezes Stowarzyszenia Mieszkanicznik reprezentujący środowisko wynajmujących mieszkania zmuszony jestem stanąć w obronie naszej misji – cywilizowania polskiego rynku najmu prywatnego. Od 10 lat edukujemy, jak bezpiecznie i legalnie wynajmować mieszkania. Wyciągamy ludzi z szarej strefy, udostępniając szkolenia podatkowe i wpływając na mentalność i zachowania społeczne. Trudno uwierzyć, że dziś musimy walczyć o nasze prawa wynikające z ochrony praw słusznie nabytych, które stanowią jedną z głównych zasad demokratycznego państwa prawnego, jakim jest Rzeczpospolita Polska. Akcja „ocalić amortyzację mieszkań” jest odpowiedzią na tę – mówiąc kolokwialnie - zmianę reguł podczas gry.” – komentuje Jacek Kusiak, prezes i współzałożyciel stowarzyszenia.

Na czym polega akcja?

Po pierwsze: każdy podatnik, który ma rozpoczęte amortyzacje mieszkań zaplanowane na wiele lat, może zawalczyć w swojej indywidualnej sprawie i uzyskać orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego, które umożliwi ich dokończenie.

Co trzeba zrobić?

1. W pierwszej kolejności należy uzyskać indywidualną interpretację podatkową z Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) https://www.kis.gov.pl/start

2. Następnie wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wydaną niekorzystną interpretację.

Instrukcje i wzory dokumentów Mieszkanicznik udostępnia na stronie: https://mieszkanicznik.org.pl/akcja-ocalic-amortyzacje-rozdzial-ii/

 

Jeśli dużo osób włączy się do akcji i uzyska pozytywne orzeczenia sądów administracyjnych Mieszkanicznik zapewnia, że zrobi wszystko, żeby to nagłośnić. Przy odpowiedniej skali wspólnych działań jest również szansa na całkowite przywrócenie amortyzacji mieszkań jako kosztu księgowego. Nie tylko tych niedokończonych ale również przyszłych.

X