• Brak produktów w koszyku.

Uprzejmie zawiadamiamy Członków Stowarzyszenia, że w dniu 26-09-2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Zaproponowane zmiany w statucie zostały przyjęte jednogłośnie.  Tekst jednolity Statutu uwzględniający wprowadzone zmiany dostępny jest na stronie https://mieszkanicznik.org.pl/statut/

Zarząd Stowarzyszenia

X