• Brak produktów w koszyku.

Ubezpieczenie nieruchomości najczęściej sprowadza się do ubezpieczenia samego budynku i jego wyposażenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem na skutek zdarzeń losowych. Tymczasem jednym z największych problemów, z jakim zmagają się właściciele nieruchomości na wynajem, jest przerwa w opłacaniu czynszu przez najemcę. Do niedawna nie było skutecznego sposobu zabezpieczenia się przed tym ryzykiem. Teraz, dzięki ubezpieczeniu PZU Wynajem na Gwarancji, każdy inwestor może skutecznie ograniczyć i to zagrożenie. To jednak nie wszystko. W programie PZU można ubezpieczyć siebie i swoją nieruchomość aż od 8 ryzyk.

Jak nie tracić dochodu z czynszu, gdy najemca go nie opłaci?

Na straty finansowe wynajmującego narażają nie tylko skutki zdarzeń losowych, ale także postępowanie najemcy. Coraz częściej właściciele wymagają od swoich lokatorów polisy odpowiedzialności cywilnej, która pokryje koszty wyrządzonych szkód. OC najemcy nie chroni jednak właściciela przed sytuacjami, gdy lokator przestaje płacić czynsz lub spóźnia się z jego uregulowaniem. Ubezpieczenie przerwy w opłacaniu czynszu najmu rozwiązuje ten problem.

Ubezpieczenie chroni przed stratą finansową, stanowi zabezpieczenie przed utratą stałych wpływów, które często są powiązane ze spłatą kredytu lub kierowane na inne celowe wydatki. Wystarczy, że najemca przez 30 dni nie ureguluje należności za czynsz, a ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.

Ochroną objęta jest zarówno kwota najmu określona w umowie, jak i koszty czynszu administracyjnego i mediów. Rekompensata będzie wypłacana właścicielowi do momentu opłacenia należności przez najemcę, maksymalnie przez trzy miesiące. W ten sposób właściciel zyskuje czas na wyegzekwowanie zapłaty lub rozwiązania umowy z najemcą.

Prawnik na kłopoty

Program PZU Wynajem na Gwarancji jest tak skonstruowany, aby właściciel, w razie kłopotów z najemcą, otrzymał realne wsparcie. W razie potrzeby podjęcia kroków prawnych, ubezpieczenie wynajmu przewiduje również ochronę prawną, a więc pomoc prawnika od postępowania przedsądowego, a razie konieczności do do dochodzenia roszczeń przed sądem. Ochrona obejmuje również obronę w zakresie prawa karnego i wykroczeń, postępowań administracyjnych, umów oraz pokrycie kosztów m.in. opinii prawnych, postępowań sądowych w tym rzeczoznawców.

Ubezpieczenie wynajmu obejmuje ochroną wszystkie aspekty i możliwe ryzyka z nim związane, także wynikające z odpowiedzialności właściciela nieruchomości.

Czy odszkodowanie wystarczy na pokrycie strat?

Ubezpieczenie nieruchomości na wypadek zdarzeń losowych, takich jak pożar czy powódź gwarantuje właścicielowi wypłatę odszkodowania za poniesione szkody. Przywrócenie lokalu do stanu pozwalającego na zamieszkanie wymaga jednak czasu. Wtedy tracimy dochód z wynajmu, ale nadal jesteśmy zobowiązani do pokrycia kosztów rat kredytu czy bieżących opłat administracyjnych. Utratę czynszu w takiej sytuacji pokryje ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie przerwy w wynajmie mieszkania zapewnia wypłatę utraconego czynszu, jeśli w wyniku wypadku losowego, dewastacji czy akcji ratowniczej mieszkanie zostanie zniszczone lub uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym jego zamieszkanie przez najemcę. W praktyce oznacza to, że właściciel otrzyma rekompensatę utraconych środków z wynajmu, która będzie wypłacana przez maksymalnie trzy miesiące. W ten sposób nie stracimy bieżących wpływów z najmu, które często pokrywają inne zobowiązania czy wydatki związane z inwestycją.

Odpowiedzialny wynajem

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to kolejny element podstawowego pakietu w programie PZU Wynajem na Gwarancji. Chroni właściciela mieszkania, gdy z jego nieumyślnej winy ktoś zostanie poszkodowany, np. zalanie mieszkania sąsiada czy uszkodzenie sprzętu elektronicznego lokatora w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej. W takich sytuacjach koszty szkód pokryje ubezpieczyciel.

Praktycznym dopełnieniem tej ochrony może być również pakiet assistance, dzięki któremu w razie awarii lub konieczności interwencji specjalisty, PZU zapewnia organizację pomocy i pokrycie jej kosztów. Pomoc obejmuje zarówno wezwanie fachowca, m.in. hydraulika, ślusarza, elektryka, szklarza czy murarza, jak i sprzątanie mieszkania po szkodzie, transport i wniesienie materiałów budowlanych lub wykończeniowych w ramach remontu po szkodzie. Dla każdego wynajmującego pakiet assistance to nieoceniona pomoc i wielka oszczędność czasu oraz środków.

Pełna ochrona – jedna polisa

Wynajem mieszkania wiąże się z licznymi ryzykami, których wystąpienia trudno przewidzieć, ale przed których skutkami można się zabezpieczyć. Kompleksowa ochrona nie tylko nieruchomości, ale także jej właściciela zapewniająca mu spokój i bezpieczeństwo finansowe. Podstawą pakietów – „Czynsz plus” oraz „Wynajem” jest ryzyko utraty dochodu z najmu w wyniku przerwy w dostępności lokalu lub opóźnienia płatności przez lokatora.

W połączeniu z ochroną prawną oraz odpowiedzialnością cywilną tak skonstruowana polisa znacząco zabezpiecza interesy wynajmującego. Zakres można również rozszerzyć o ubezpieczenie samej nieruchomości oraz mienia ruchomego. W ten sposób wszystkie ryzyka można ująć na jeden polisie. Szczegóły programu na stronie: https://ubezpieczeniewynajmu.pl/Mieszkanicznik.

Rabat dla członków Mieszkanicznika
Każdy członek Stowarzyszenia Mieszkanicznik otrzyma 5% rabatu. Wystarczy w trakcie składania wniosku wpisać kod, który można otrzymać kontaktując się bezpośrednio ze Stowarzyszeniem pisząc na adres: partnerzy@mieszkanicznik.org.pl

Autor:

Dariusz Bielecki, UBEstrefa Sp. z o.o. Partner Stowarzyszenia
X