0
 • Brak produktów w koszyku.

Zaproszenie

na Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik”

w dniu 29 września 2023 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza członków na Walne Zebranie, które odbędzie się w następujących terminach:

Termin I wyznacza się na dzień 29.09.2023 na godz.: 10:15 w siedzibie stowarzyszenia przy al. Solidarności 72/5 w Warszawie.

Termin II wyznacza się na dzień 29.09.2023 na godz.: 10:30 w siedzibie stowarzyszenia przy al. Solidarności 72/5 w Warszawie.

 

Proponowany porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i protokolanta.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie zarządu z działalności w 2022 roku
 7. Opinia komisji rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego za 2022 r. wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu za 2022 r. i przeznaczenia zysku, (uchwała nr 1) oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Mieszkanicznik” (uchwała nr 2).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej (uchwała nr 3).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie (uchwała nr 4).
 11. Zebranie kart do głosowania przez członków komisji skrutacyjnej, przeliczenie i wpisanie do protokołu.
 12. Wolne wnioski,
 13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

 

DO POBRANIA:

Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Projekt uchwały nr 1/2023
Projekt uchwały nr 2/2023
Projekt uchwały nr 3/2023
Projekt uchwały nr 4/2023

 

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie osobiście lub przez pełnomocnika na mocy udzielonego mu upoważnienia.

Upoważnienie do pobrania.

 

PROSIMY O POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA OSOBISTEGO DO DNIA 25.09.2023
na adres e-mail: biuro@mieszkanicznik.org.pl.
DZIĘKUJEMY.

 

Zarząd Stowarzyszenia w osobach:
Jacek Kusiak
Robert Kuliga
Katarzyna Gontarczyk

Oceń ten wpis

Dodaj komentarz

X