• Brak produktów w koszyku.

Drodzy Mieszkanicznicy,

We wtorek 7 stycznia odbyło się pierwsze noworoczne spotkanie naszego oddziału.  Poświęciliśmy go w części na podsumowanie roku 2013 i wstępne omówienie planów na rok 2014. Rok 2013 to systematyczny wzrost liczby członków naszego oddziału potwierdzający potrzebę regularnych spotkań i wymiany doświadczeń.

Przykładowe osiągnięcia 2013:

- 92 nowych członków oddziału (liczba ogółem 162 osoby)

- Regularne comiesięczne spotkania 

- Ciekawi prelegenci i merytoryczne tematy potwierdzone przez dużą frekwencję na spotkaniach (średnio prawie 50 osób na spotkaniu)

- Aktywacja członków oddziału, również jako prelegentów

- Wdrażanie zaproponowanych przez nasz oddział rozwiązań przez inne oddziały w Polsce

Pragnę podziękować za Wasz dotychczasowy wkład i za to że mogliśmy stworzyć w Warszawie tak liczne forum. Dalszy rozwój oddziału warszawskiego oraz Stowarzyszenia jako organizacji, wymagać będzie od nas wszystkich wysiłku i zaangażowania. Patrząc na liczbę członków i nasze wspólne doświadczenia zawodowe, na pewno zgodzicie się z faktem, iż mamy duży potencjał.

Dlatego też pragnę prosić Was o aktywne włączenie się w rozwój naszego oddziału i tym samym Stowarzyszenia w roku bieżącym. Parafrazując słowa Prezydenta Johna F. Kennedy - nie pytaj co Mieszkanicznik może jeszcze zrobić dla Ciebie, ale co ty możesz zrobić dla Mieszkanicznika J Potencjał w Warszawie na pewno mamy ogromy i tylko od nas zależy jak go wykorzystamy.

Przykładowe wyzwania i możliwości w roku 2014:

- Lepsza integracja lokalnej społeczności Mieszkaniczników w Warszawie

- Stworzenie lokalnych struktur w Warszawie, (zarząd, komisja rewizyjna, grupy robocze) jest już masa krytyczna w liczbie członków aby to zrobić

- Nowe Prezentacje, szkolenia- profesjonalistów związanych z rynkiem nieruchomości

- Stworzenie listy lokalnych korzyści (upusty od lokalnych  dostawców)

- Pozyskanie funduszy, sponsora  na  lokalne szkolenia, prelekcje, wynajem sali itp.

- Wspólny projekt inwestycyjny Mieszkaniczników

- Znalezienie nowej, większej Sali mogącej pomieścić około 100 osób na nasze spotkania

 

Potrzebujemy osób, chętnych do pracy społecznej, które chciałby tworzyć lokalne struktury Stowarzyszenia w Warszawie m.in. :

  1. Osoba, która zajmie się fundrisingiem i sponsoringiem
  2. Osoba,  która w miarę potrzeb mogłaby w moim zastępstwie poprowadzić spotkanie warszawskie, przygotować zaproszenie, formularz rejestracyjny, napisać podsumowanie
  3. Osoba, która zajmie się pozyskiwaniem lokalnych korzyści
  4. Osoba, która zajmie się moderowaniem forum – Oddział Warszawa

Plan :

- Przyszły tydzień, wtorek 14 stycznia, godz. 18.oo-19.30, restauracja Znajomi Znajomych, ul. Wilcza 58 A, (sala na pierwszym piętrze, po prawej) Spotkanie organizacyjne dla osób mogących poświęcić minimum 1 godz. Miesięcznie dla Stowarzyszenia (burza mózgów, deklaracje godzinowe, tworzenie grup roboczych)

- Określenie celów i stworzenie planu działania oddziału na 2014 (do końca stycznia)

- Regularne comiesięczne spotkania w ramach grup roboczych

- Maj - po wyborach ogólnopolskich,  lokalne wybory do władz oddziału warszawskiego

Z góry dziękuję za Waszą pomoc i zaangażowanie. Zapraszam na spotkanie w przyszłym tygodniu.

Serdecznie  pozdrawiam, życząc Wam wielu sukcesów w Nowym Roku.

Robert Kuliga,
Lider oddziału warszawskiego

X