0
  • Brak produktów w koszyku.

 

Rynek nieruchomości w Polsce dynamicznie się rozwija, zarówno w segmencie mieszkalnym, jak i komercyjnym. Według danych z GUS, tylko w 2022 roku wynajęto w Polsce ponad 400 000 mieszkań. Jednak wzrost tego sektora wiąże się z potrzebą skuteczniejszego zarządzania nieruchomościami i zabezpieczenia interesów zarówno właścicieli, jak i wynajmujących. Coraz częściej pojawiają się rozwiązania, które mają na celu poprawę tego procesu, takie jak szczegółowe raportowanie stanu nieruchomości, przy użyciu profesjonalnego oprogramowania.

Jednym z nich jest program Property Inspect, który umożliwia szybką i efektywną realizację zadań. Użytkownicy mogą dokumentować stan nieruchomości z uwzględnieniem szczegółowych opisów, przy nieograniczonej ilości zdjęć będących integralną częścią raportu, z wykorzystaniem gotowych szablonów i wzorów raportów, dostosowanych do potrzeb klientów.

Nieruchomości w Polsce zaczynają coraz bardziej korzystać z trendów obserwowanych na rynkach zachodnich. W Wielkiej Brytanii czy USA już od lat korzysta się z zaawansowanych systemów raportowania, które są bardzo pomocne zarówno dla zarządców nieruchomości, agentów nieruchomości, menedżerów zarządzających obiektami, jak i inspektorów budowlanych.

Wszystko to zmierza w kierunku większego zabezpieczenia interesów zarówno wynajmujących, jak i właścicieli lokali. Na przykład, szczegółowe raporty ze stanu nieruchomości pozwalają zminimalizować ryzyko sporów sądowych. Choć dokładne statystyki są trudne do oszacowania, można zaobserwować rosnącą liczbę sporów sądowych związanych z wynajmem nieruchomości.

Dla przeciętnego właściciela nieruchomości, przeprowadzenie dokładnej inspekcji nieruchomości jest kluczowym elementem zarządzania. Wiąże się to nie tylko z koniecznością utrzymania nieruchomości w dobrym stanie technicznym, ale także z ochroną jego interesów finansowych.

Podczas inspekcji ważne jest zwrócenie uwagi na kilka kluczowych aspektów. Przede wszystkim, stan nieruchomości powinien być dokładnie oceniony pod kątem wszelkich uszkodzeń czy usterek. Właściciel powinien zwrócić uwagę na stan instalacji elektrycznej, hydraulicznej, gazu, stan ścian, sufitów, podłóg, a także wyposażenia takiego jak sprzęty AGD/RTV czy meble. Każde z tych elementów ma wpływ na komfort użytkowania, a ewentualne usterki mogą prowadzić do kosztownych napraw.

Na szczególne znaczenie nabierają tutaj raporty zdawczo-odbiorcze, które są dokumentacją stanu nieruchomości na początku i na końcu okresu najmu. Raporty takie powinny zawierać dokładne informacje na temat stanu nieruchomości, w tym fotografie, które są niezbędnym dowodem w przypadku ewentualnych sporów.

Z punktu widzenia najemcy, sporządzanie takich raportów jest równie istotne. Chronią one najemcę przed pociągnięciem do odpowiedzialności za normalne zużycie czy usterki, które nie były jego winą. Najemca nie powinien ponosić kosztów związanych z uszkodzeniami, które już istniały na początku najmu, a także tych, które są wynikiem normalnego zużycia.

Raporty zdawczo-odbiorcze są więc niezbędnym elementem skutecznego zarządzania nieruchomościami, zarówno dla właścicieli, jak i najemców. Dzięki nim, obie strony są lepiej chronione przed nieuczciwością, a także mogą uniknąć niepotrzebnych konfliktów czy sporów sądowych. Zdecydowanie warto więc korzystać z profesjonalnych narzędzi do tworzenia takich raportów, które zapewniają przejrzystość i efektywność tego procesu.

W chwili obecnej nie istnieje jeszcze w Polsce tzw. Bank depozytów, który chroniłby depozyty przekazywane przez najemcę przed ewentualnym, nieuzasadnionym przetrzymaniem go przez właściciela nieruchomości. System taki istnieje między innymi w Wielkiej Brytanii, gdzie raporty zdawczo-odbiorcze są podstawą do roszczeń ze strony właściciela nieruchomości w odniesieniu do szkód wyrządzonych przez najemcę. To bank depozytów, na podstawie przedstawionych dowodów (takich, jak właśnie protokoły zdawczo-odbiorcze) decyduje, czy depozyt zostanie zwrócony najemcy, czy w ramach odszkodowania zostanie wypłacony właścicielowi nieruchomości. Czy taki system ma szansę wejścia na polski rynek nieruchomości? Zapewne okaże się to w przeciągu najbliższych kilku lat.

Już teraz jednak warto wprowadzić na polskim rynku standardy raportowania, takie jakie można uzyskać między innymi poprzez użytkowanie oprogramowania, jakim jest między innymi Property Inspect.

Autor: Alicja Skuza, Property Inspekt - Partner Stowarzyszenia

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz

X