• Brak produktów w koszyku.

Zmiany w prawie podatkowym wprowadzone tzw. Nowym Ładem spowodowały, że bardzo dużo podmiotów gospodarczych myśli nad zmianami organizacyjnymi i prowadzeniem działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na pewno największą zaletą sp. z o.o. jest ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki do wniesionego wkładu, co w dzisiejszym skomplikowanym świecie daje poczucie bezpieczeństwa.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy zapoznać się z podstawowymi zaletami i wadami takiej formy:

Zalety

  •  Możliwy niewielki wkład początkowy – minimum 5.000,00 zł (uwaga – w zależności od branży oraz skali działania niski wkład początkowy może nie być zaletą np. spółka z tak niskim kapitałem często nie jest traktowana jak poważny partner biznesowy)
  • Pełna księgowość – daje możliwość precyzyjnego i szczegółowego przedstawienia sytuacji finansowej, dzięki czemu łatwiej podejmować następne decyzje biznesowe.
    W branży nieruchomościowej o dużej skali sprzedaży łatwo można uzyskać informacje o zyskowności np. z sprzedaży/najmu poszczególnych mieszkań – oczywiście musi być to wcześniej omówione z działem księgowym celem założenia odpowiedniego planu kont.
  • Ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania – do wysokości wniesionego wkładu bez odpowiedzialności majątkiem osobistym (uwaga - są tu haczyki, z którymi należy się zapoznać)
  •  Brak ZUS w przypadku kilku wspólników (uwaga – zus może sprawdzać czy wspólnik nie jest pozorny celem oszczędności na składkach)

Wady

  • Sformalizowana procedura założenia spółki – spółkę można zarejestrować przez internet, jednak zalecamy zawarcie umowy w formie aktu notarialnego; złożenie dokumentów do KRS; opłaty PCC – wszystkie pozycje stanowią dodatkowe obciążenie finansowe.
  • Brak możliwości posługiwania się swobodnie gotówką należącą do spółki
  • Pełna księgowość – wymaga dużej skrupulatności, dokładności (dużą uciążliwością jest ewidencja obrotu gotówkowego). Koszt obsługi księgowej jest znacząco wyższy niż np. w jednoosobowej działalności gospodarczej
  • Podwójne opodatkowanie

Ze względu na podwójne opodatkowanie spółki z o o o przedsiębiorcy bardzo często wypłacali ze spółki zysk w formach innych niż dywidenda. Ze względu na skalę takich wypłat ustawodawca w ramach Polskiego Ładu wprowadził od 1 stycznia 2023 r. pojęcie ukrytej dywidendy.
Pojęcie to jest o tyle istotne, iż z punktu widzenia np. przedsiębiorców, którzy wykonują świadczenia lub wynajmują różne sprzęty do spółki może powodować problemy. Czy na pewno tak jest?

W pierwszej kolejności ocenić należy, co regulacja spowoduje? Czy będzie zakazane fakturowanie spółek? Nie, jednakże ustawodawca wprowadza zasadę, iż nie będzie kosztem uzyskania przychodu dla spółki koszt poniesiony na rzecz podmiotu powiązanego z tą spółka lub wspólnikiem, jeżeli stanowi ukrytą dywidendę.

Kiedy mamy do czynienia z ukrytą dywidendą?

Spełniony musi być którykolwiek z poniższych warunków:

1. Wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od
osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku np. Umowa najmu, która uzależniona jest od zysku, np. 5% zysku stanowi czynsz najmu.

2. Racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe
koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany np.
Jeśli firma ponosi wydatek na najem czy usługę w wysokości X, a na rynku znajdzie usługę
taką samą, ale 20 razy tańszą. Jednym słowem, jeśli stosowana stawka jest nierynkowa.

3. Koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnika np. Przedsiębiorca posiadał maszynę lub lokal, następnie założył spółkę i wynajął ją do spółki.

Patrząc zatem na warunek 2 i 3 można by było stwierdzić, że będzie miał zastosowanie w wielu przypadkach. Pamiętać należy jednak, iż w przypadku warunku 2 i 3, jeśli suma kosztów, które ponosi firma w ramach tzw. ukrytej dywidendy jest niższa niż kwota zysku brutto uzyskanego w roku obrotowym, w którym je ujmujemy, to koszty te będą stanowiły koszt uzyskania przychodu.

Obecnie przepisy o ukrytej dywidendzie są tak źle napisane, że jest duża szansa, że zostaną zmienione jeszcze przed ich obowiązywaniem. Tak więc mamy naszą nową rzeczywistość – największa zmiana przepisów podatkowych, która miała ułatwić życie została już kilkukrotnie zmieniona ( a mamy styczeń 2022 r.) i w planach są kolejne zmiany.

Przypominamy, że przesunięte zostały zapisy odnośnie amortyzacji budynków mieszkalnych, kwoty rozliczeń gotówkowych, a najnowszym hitem jest naliczanie wynagrodzeń przy których się okazuje, że często najwięcej tracą najmniej zarabiający.

Może w związku z tymi perturbacjami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma jeszcze więcej zalet?

Autor:

Marta Błońska - Księgowość Bezstresowa Marta Błońska, Księgowość Bezstresowa - Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Prawa oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość Finansowa i Zarządcza). Posiadam licencję Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – (nr wpisu 9708/2005).

 

Dodaj komentarz

X