0
  • Brak produktów w koszyku.

W piątek 4 marca 2016 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja dotycząca polityki mieszkaniowej. Uczestnicy rozmawiali o efektach dotychczasowych działań rządów w tej dziedzinie i ostatnich zmianach prawnych, a także potrzebie zredefiniowania zadań i celów stawianych gminom w zakresie mieszkalnictwa. Stowarzysznie "Mieszkanicznik" reprezentowała na spotkaniu Hanna Milewska-Wilk, koordynator działań PR.

Podniesiono problem dostępności mieszkań, zarówno w kontekście kupowania, jak i wynajmowania, występujący - wg Marcina Pluty reprezentującego Związek Miast Polskich  - w 40% wszelkich zgłoszeń mieszkańców. Grzegorz Gadecki, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, podkreślał też problemy związane z gospodarowaniem przez gminy zasobem mieszkań komunalnych w związku z brakiem możliwości weryfikacji dochodów najemców i brakiem zdefiniowania grupy, do której gminy mają adresować pomoc mieszkaniową. Z drugiej strony podkreślano dobre rozwiązania wprowadzone w ustawie o rewitalizacji i duże pole do negocjacji rozwiązań sprzyjających mieszkańcom z prywatnymi inwestorami. Konrad Płochocki z Polskiego Związku Firm Deweloperskich podjął temat dobrej organizacji przestrzeni miejskiej mówiąc o mieszkalnictwie zrównoważonym: osiedlach i budynkach lepiej wpisujących się w już istniejącą tkankę miejską, z dobrą infrastrukturą komunikacyjną i usługową, ale zasygnalizował też ogromne wyzwania przed budownictwem, jeśli chcemy poprawić w Polsce wskaźniki statystyczne dotyczące ilości mieszkań w stosunku do liczby ludności, przeludnieniu mieszkań już istniejących, czy też wymianie lub gruntownym remoncie zasobów z „wielkiej płyty”.

Postulaty na koniec dyskusji w trzech podgrupach skupiały się na koniecznym zaangażowaniu instytucji państwowych w promowanie różnych form udostępniania mieszkań, nie tylko własności lub dochodzenia do własności, ale też najmu w różnych formach (TBSy, najem rynkowy i komunalny), dofinansowywania oddolnych inicjatyw mieszkaniowych typu kooperatywy, powrót do spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania, gminne projekty polepszające parametry energetyczne mieszkań i wspierające rozwiązania ekologiczne, np. doradztwo i dofinansowanie przy wymianie pieców CO starego typu. Potrzebna jest edukacja i dyskusja na temat zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, również w kontekście migracji i elastyczności rynku pracy.

W rozmowach z przedstawicielami gmin zajmującymi się najmem mieszkań komunalnych podnoszone były postulaty zmiany Ustawy o ochronie praw lokatorów… albo w kierunku możliwości szybszego działania przy zaległościach czynszowych, albo uzależniania wysokości czynszu najmu od dochodów najemcy. Zaczyna się dyskusja na temat potrzeby stworzenia tzw. lustra czynszowego, czyli mechanizmu monitorowania poziomu czynszów rynkowych w powiązaniu ze standardem i lokalizacją mieszkań do ustalania takich właśnie opłat dla lokali komunalnych, ale też na potrzeby obiektywnego ustalania wysokości odszkodowań płaconych przez gminy prywatnym i komercyjnym właścicielom za zajmowanie mieszkań przez osoby z wyrokiem eksmisji.

Stowarzyszenie będzie aktywnie uczestniczyć w dyskusjach dotyczących zmian w prawie i w działaniach dotyczących edukacji w zakresie najmu. W razie potrzeby będziemy pytać o zdanie naszych członków i obserwatorów i oczywiście będziemy informować o pomysłach i propozycjach, a także postępach prac.

Oceń ten wpis
X