• Brak produktów w koszyku.

Z pewną satysfakcją, związaną z osobistym zaangażowaniem z ramienia Stowarzyszenia Mieszkanicznik w konsultacje projektu zmian w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. ustawy Dz.U. z 2019 r poz. 2133) odnotowujemy powstanie przepisów odpowiadających potrzebie wyjątkowego czasu, które kierują pomoc finansową w postaci dopłat do czynszów z Funduszu Covid w stronę najemców ‒ komentuje Magdalena Tylipska, radca prawny, ekspert Stowarzyszenia Mieszkanicznik.

Środowisko właścicieli mieszkań na wynajem jako pierwsze zetknęło się z kryzysem wywołanym utratą pracy przez najemców.

Najemcy mieszkań i pokoi w lokalach mieszkalnych, to przeważnie osoby migrujące do większych miast, zatrudnione w gastronomii, hotelarstwie, handlu, salonach fryzjerskich i kosmetycznych oraz studenci.

Te grupy zawodowe objął zakaz działalności gospodarczej w związku Rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. o wprowadzeniu na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego Covid-19.

Utrata pracy czy zamknięcie szkół wyższych nie dało podstawy do wygaśnięcia, ani do jednostronnego wypowiedzenia przez najemcę umowy najmu, albowiem nie zostało to w żaden sposób ograniczone przez wspomniane przepisy.

Z pomocą najemcą przyszli początkowo sami właściciele mieszkań, obniżając lub zawieszając czynsz.

 

Pomoc dla osób, które łączy wspólny wynajem na pokoje.

Najważniejsze jednak, że udało się przekonać ustawodawcę do objęcia pomocą osób, które łączy tylko wspólny wynajem mieszkania na pokoje, a nie archaiczne pojęcie „wspólnego gospodarstwa domowego”. W większych miastach taki profil najemcy jest dominujący.

Dotychczas z dodatków mieszkaniowych, ze względu na nierynkowe kryteria dochodowe jakie trzeba było spełnić ‒ korzystali głównie lokatorzy komunalni, członkowie spółdzielni mieszkaniowych i tylko bardzo nieliczni właściciele mieszkań o skromnych dochodach.

Na plus należy ocenić takie ukształtowanie przepisów, tak aby dopłaty trafiły do wynajmującego i faktycznie pokryły nieopłacony wskutek utraty dochodów czynsz.

 

Dodatki i dopłaty wyłączone spod egzekucji

Dodatki mieszkaniowe i dopłaty do czynszu zostały wyłączone spod egzekucji, tak więc nie można tymi środkami regulować zadłużenia wynajmującego.

Dopłata do czynszu wraz z dodatkiem mieszkaniowym wyniesie maksymalnie 1,5 tys. zł, nie więcej jednak niż 75 proc. wysokości czynszu i to należy uznać jako pomoc znaczącą, bo do tej pory średnia wysokość dodatku mieszkaniowego nie przekraczała 250 złotych.

Niestety, kryterium dochodowe pozostało na zbyt niskim poziomie, wyłączając z pomocy osoby, które otrzymały świadczenia postojowe.

 

Autor: Magdalena Tylipska, radca prawny, partner Stowarzyszenia Mieszkanicznik

 

Komentarz Stowarzyszenia:
O dodatek mogą wnioskować wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19 – od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19. Dodatek nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie. Wysokość dopłaty do czynszu równa jest 75 proc. czynszu opłacanego przez wnioskodawcę (ale nie więcej niż 1 500 zł) - wysokość "zwykłego" dodatku mieszkaniowego. Wnioski należy składać do 31 marca 2021 r. w swojej gminie.
Żródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/dodatek-mieszkaniowy-powiekszony-o-doplaty-do-czynszu

X