0
  • Brak produktów w koszyku.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik”
w dniu 16 czerwca 2015 r.

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza członków na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w następujących terminach:

Termin I
wyznacza się na dzień 16.06.2015 na godz.: 10:00 w sali konferencyjnej nr 1 Business Linku, 12 piętro, ul. Mokotowska 1 w Warszawie

Termin II
wyznacza się na dzień 16.06.2015 na godz.: 10:15 w sali konferencyjnej nr 1 Business Linku, 12 piętro, ul. Mokotowska 1 w Warszawie

Proponowany porządek obrad obejmuje:
1) otwarcie Walnego Zebrania Członków,
2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) wybór komisji skrutacyjnej
4) wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i Protokolanta,
5) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,
6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu za 2014 r.,
7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Mieszkanicznik”,
8) ) przyjęcie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za rok 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia jej absolutorium,
9) podjęcie uchwały w sprawie powołania sądu arbitrażowego działającego przy stowarzyszeniu,
10) podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Sądu Arbitrażowego,
11) podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprezesa Sądu Arbitrażowego,
12) podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Sądu Arbitrażowego,
13) wolne wnioski,
14) zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Informujemy, że sprawozdanie finansowe za 2014 r.oraz projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej pod linkiem:
https://mieszkanicznik.org.pl/o-nas/sprawozdania-finansowe/
Prosimy o potwierdzenie e-mailowe uczestnictwa na biuro@mieszkanicznik.org.pl

Zarząd Stowarzyszenia

Oceń ten wpis
X