0
  • Brak produktów w koszyku.

Zaproszenie
na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze
Członków Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik"
w dniu 24 maja 2018 r.
Zarząd Stowarzyszenia zaprasza członków na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w następujących terminach:
Termin I wyznacza się na
dzień 24.05.2018 na godz.: 10:00
w sali konferencyjnej nr 5 przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie
Termin II wyznacza się na
dzień 24.05.2018 na godz.: 10:15
w sali konferencyjnej nr 5 przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie
Proponowany porządek obrad obejmuje:
1) otwarcie Walnego Zebrania Członków,
2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) wybór komisji skrutacyjnej
4) wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i protokolanta,
5) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,
6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu za 2017 r., (uchwała nr 1)
7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia "Mieszkanicznik", na wniosek komisji rewizyjnej, (uchwała nr 2)
8) przyjęcie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za rok 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia jej absolutorium, (uchwała nr 3)
9) uchwała w sprawie delegowania członka komisji rewizyjnej do podpisywania umów z członkami zarządu oraz reprezentowania stowarzyszenia w przypadku sporu, (uchwała nr 4)
10) wolne wnioski,
11) zamknięcie Walnego Zebrania Członków.
Sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Projekt uchwały nr 1/2018
Projekt uchwały nr 2/2018
Projekt uchwały nr 3/2018
Projekt uchwały nr 4/2018
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie osobiście lub przez pełnomocnika na mocy udzielonego mu upoważnienia.
Wzór pełnomocnictwa
Zaprasza
Zarząd Stowarzyszenia:
Jacek Kusiak
Robert Kuliga
Piotr Dybiec

Oceń ten wpis
X