0
  • Brak produktów w koszyku.

W branży flipperów zwykło się mawiać „im gorzej tym lepiej”. Zniszczona nieruchomość dzięki niższej cenie mogła okazać się prawdziwą okazją inwestycyjną. Podobnie jest z nieruchomością obarczoną wadami prawnymi, zwłaszcza obciążoną hipoteką i zadłużeniem.

Zadłużone nieruchomości - okazja dla inwestora

Pledziewicz Kancelaria od lat zajmuje się problemami osób zadłużonych w bankach, parabankach i instytucjach finansowych. Specjalizujemy się w sprawach frankowych, komorniczych, nakazach zapłaty i bankowym tytułem egzekucyjnym.

 

Badając temat od drugiej strony, od strony zadłużonego, dostrzegliśmy, że współpracując z dłużnikiem, inwestor może nie tylko mu pomóc ale samemu uzyskać odpowiedni dyskont.

Jeżeli do tej pory sprawdzając księgę wieczystą rezygnowałeś z inwestycji widząc:

- kredyt frankowy,

- bankowy tytuł egzekucyjny,

- zajęcie komornicze,

- wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych,

- prowadzoną windykację,

to prawdopodobnie pominąłeś mnóstwo okazji inwestycyjnych. To mogła być szansa na uzyskanie ciekawej nieruchomości.

Pomożemy Ci przejść przez cały proces wskazując w jaki sposób bezpiecznie przeprowadzić inwestycję.

W przypadku frankowiczów istotnym zagadnieniem może być egzekucja z nieruchomości, która może mieć miejsce, gdy kredytobiorca nie wywiązuje się z obowiązku spłacenia długu. Istotne jest, że kredyty frankowe są 98 % unieważniane przez sądy, zatem również egzekucja tocząca się na tej podstawie nie będzie ważna. W praktyce egzekucja z nieruchomości może przebiegać na dwa sposoby.

Do 2016 roku banki miały możliwość wystawiania Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, który, choć został uznany za niezgodny z Konstytucją, do dziś znajduje się w obrocie prawnym. W takim wypadku kredytobiorca, chcąc wstrzymać proces przejęcia nieruchomości, może złożyć powództwo przeciwegzekucyjne na każdym etapie egzekucji. Jeżeli powództwo zostanie sporządzone prawidłowo, istnieje szansa na zatrzymanie postępowania.

Kolejną podstawą do wszczęcia egzekucji z nieruchomości jest nakaz zapłaty i prawomocny wyrok. Chcąc podważyć tytuł wykonawczy nakazu zapłaty kredytobiorca może zaskarżyć poprawność doręczenia nakazu zapłaty i starać się o przywrócenie terminu. Nakazy zapłaty były masowo doręczane w niewłaściwy sposób, na adres pod którym kredytobiorca nie mieszkał lub odbierał je ktoś inny. Przywrócenie terminu pozwoli na wniesienie środka odwoławczego i dalszy proces z bankiem.

Rozpoczynając sprawę o wstrzymanie egzekucji od nieruchomości, kredytobiorca może udowodnić, że roszczenie jest bezpodstawne, a bank powołuje się na nieważną umowę.

Więcej na ten temat w filmiku na kanale Mieszkanicznika: https://www.youtube.com/watch?v=6076lxBulq8

Pledziewicz Kancelaria od 2015 r. specjalizuje się w sporach konsumentów z instytucjami finansowymi. Właścicielką kancelarii jest mec. Magdalena Pledziewicz. Przygodę z prawem rynków finansowych rozpoczęła od walki z masowym procederem dochodzenia przedawnionych wierzytelności, stopniowo rozszerzając argumentację w zakresie nadmiernego zadłużenia i przedwczesnego wypowiedzenia umowy kredytu. W latach 2019-2020 pełniła funkcję eksperta zewnętrznego w Biurze Rzecznika Finansowego. Do tej pory obrona dłużnika w procesie o zapłatę umowy pożyczki/kredytu jest szeroką praktyką Kancelarii.

Zdobyte doświadczenie w sprawach finansowych sprawiło, że kancelaria zaangażowała się również w spory na tle kredytów waloryzowanych walutami obcymi, głównie frankiem szwajcarskim i EUR. Mamy na swoim koncie sukcesy w tym zakresie m.in. oddalenie powództwa banku na kwotę ponad 4 mln zł przed Sądem Okręgowym w Warszawie – z uwagi na nieważność umowy kredytu waloryzowanego frankiem szwajcarskim i ponad 100 wygranych spraw frankowych.

Wstępna analiza sprawy dla członków MIESZKANICZNIKA jest zawsze bezpłatna.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz

X