• Brak produktów w koszyku.

Dane Europejskiego Banku Centralnego wskazują, że obecnie ponad 99% kredytów hipotecznych udzielonych w Polsce w umowie ma zapis dotyczący zmiennego charakteru oprocentowania. Nie wynika to nawet z poziomu rozwinięcia polskiego rynku bankowego, który należy do najbardziej nowoczesnych na świecie, ale z wieloletniego przyzwyczajenia, że produkty hipoteczne bazują na zmiennej stopie WIBOR, powiększonej o marżę banku.

Co warto wiedzieć o zmiennym i stałym oprocentowaniu kredytów hipotecznych?

Jednym z istotnych czynników wpływających na zmiany w oprocentowaniu kredytów hipotecznych są decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) co do wysokości podstawowych stóp procentowych w gospodarce. To RPP, jako organ Narodowego Banku Polskiego, ustala stawki, jakie stosowane będą na rynku międzybankowym. To od tych decyzji zależy na jakich warunkach bank centralny będzie pożyczał bankom środki, ale też ile zapłaci za ich depozyty.

Gdyby Rada Polityki Pieniężnej zmniejszyła stopę procentową, byłaby to korzyść dla kredytobiorców, ale przy zmiennym oprocentowaniu kredytu trzeba liczyć się z możliwością podwyższenia kosztu kredytu w związku ze wzrostem oprocentowania.

Podejmując decyzję o zaciągnięciu kredytu w banku, należy sprawdzić szczegóły oferty takie jak wysokość oprocentowania, prowizji i marży, które składają się na rzeczywistą stopę procentową i pozwalają oszacować pełny koszt kredytu. A przede wszystkim należy zwrócić uwagę, czy jest to kredyt ze zmienną stopę procentową czy ze stałą. W przypadku zmiennej stopy procentowej ustalona wysokość kredytu może ulec zmianie. Natomiast przy stałej już nie.

Spowolnienie gospodarcze to jeden z powodów, który powstrzymuje członków RRP przed podwyżką stóp procentowych. Kredyty stymulują popyt, dlatego przy jego spadku, kredytobiorcy nie muszą obawiać się, że ceny zobowiązania wzrosną. Pomimo pozytywnych zapewnień, pojawiają się jednak coraz bardziej pesymistyczne scenariusze ekonomistów co do warunków ekonomicznych zaciągania kredytów hipotecznych.

Dlatego w dobie rosnącej presji inflacyjnej warto bardziej zainteresować się stałym oprocentowaniem kredytów.

Warto korzystać z usług doradców kredytowych, którzy na bieżąco monitorują rynek. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem specjalistów z firmy SALOMON Finanse Sp. z o.o., w którym znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Jak działa oprocentowanie stałe?
Jak stałe oprocentowanie może zmienić nie tylko obraz całego rynku, ale i kalkulację stóp zwrotu z inwestycji.
Jak wyglądają oferty kredytów hipotecznych z oprocentowaniem stałym?
Czy oprocentowanie stałe jest dla mnie?

Więcej w artykule pt. "Stałe oprocentowanie w kredytach hipotecznych, czyli jak bronić się przed rosnącą inflacją i groźbą wzrostu stóp procentowych."

X