• Brak produktów w koszyku.

Hanna Milewska-Wilk

Umowy najmu, nowe, aneksowane, odświeżane: szczyt sezonu trwa. Przypominamy o Sądzie Arbitrażowym przy Stowarzyszeniu Mieszkanicznik, czyli naszej propozycji ominięcia długotrwałych procedur w sądach powszechnych.

Co to jest?

Sąd Arbitrażowy jest sposobem na polubowne rozstrzyganie sporów. To proste postępowanie, nie ma posiedzeń w konkretnym miejscu. Jedna instancja, krótki czas postępowania, możliwość wyboru arbitra - specjalisty, to tylko kilka podstawowych cech arbitrażu.
W skrócie: jeśli jako sąd właściwy do rozwiązywania sporów wpiszemy w umowie Sąd Arbitrażowy, to potem zwracamy się do tego sądu, postępowanie trwa około 3 miesięcy, nie ma rozpraw i nie czeka się na terminy. Na wyroku sądu arbitrażowego uzyskuje się w sądzie powszechnym klauzulę wykonalności, i można sprawę egzekwować.

Kto może skorzystać?

Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Mieszkanicznik jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych: żadna ze stron umowy nie musi być członkiem. Zalecamy wpisywanie naszego sądu wynajmującym, polecamy go najemcom, przekonujemy pośredników i zarządców, że jest to dobre wyjście w umowach najmu, a nawet pośrednictwa, o zarządzanie, czasem o roboty budowlane - też mamy arbitrów z tych zawodów.

Jak wpisać w umowę?

W zapisach organizacyjnych pod koniec umowy jest zawsze miejsce na wybór. Z reguły wpisujemy, że sądem właściwym do rozstrzygania sporów na tle danej umowy będzie ten właściwy dla miejsca położenia mieszkania (przedmiotu najmu), albo siedziby firmy, albo jeszcze inaczej. I tu możemy wpisać właśnie, że będzie to Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Mieszkanicznik.
Wybieramy tylko jeden sąd, albo powszechny w konkretnym miejscu, albo arbitrażowy. Można to zrobić od razu w umowie, można zmienić to aneksem, ale nie może być wątpliwości, gdzie z naszym sporem idziemy.
Klauzulę do umowy, czyli dokładnie co wpisać, znajdziecie TU

Polecamy!

Oby nie powstała potrzeba skorzystania z jakiegokolwiek rozwiązywania sporów na tle Waszych umów! Jeśli jednak coś się będzie działo, to Mieszkanicznik stwarza możliwość szybkiego i taniego rozwiązania. Wiemy, jak długie są terminy w sądach powszechnych, jak daleko można się odwoływać, i że najczęściej stosowaną umową jest ta "zwykła", nie najem okazjonalny. Dlatego po prostu dajemy wszystkim na rynku najmu możliwość korzystania z arbitrażu.

Cały opis, schemat działania, informację o opłatach, regulamin i formularze znajdziecie TU

X