Bez tytułu 14

 

Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu został powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków w dniem 16 czerwca 2015 r. 

Sąd rozstrzygać może wszystkie spory. Specjalizacją sądu są sprawy z umów zawieranych na rynku nieruchomości: umowy najmu, o roboty budowlane i remontowe itp.

Zobacz:

Dlaczego sąd arbitrażowy

Statut i regulamin sądu.

Schemat działania sądu.

Prezydium i Arbitrzy

Opłaty

Infolinia

Formularz rejestracyjny

Klauzula umowna