• Brak produktów w koszyku.

Dlaczego Sąd Arbitrażowy

Zarówno w Polsce, jak i na świecie sądownictwo arbitrażowe stale zyskuje na popularności oraz rozwija się w dotychczas niespotykanym tempie. Nie ma się co dziwić takiej sytuacji, ponieważ charakteryzuje się ono całą gamą walorów, których zasadniczo pozbawione jest sądownictwo powszechne.

 

Postępowanie arbitrażowe jest:

  • Tanie
  • Szybkie
  • Jednoinstancyjne
  • Poufne
  • Odformalizowane
  • Może być prowadzone w dowolnym miejscu i w swobodnie wybranym przez strony języku
  • Możliwość wyboru arbitrów rozpoznających sprawę

Mając zatem na uwadze powyższe okoliczności, zasadnym wydaje się rozważenie czy do umów z najemcami wprowadzić zapis na sąd polubowny, bowiem tylko jego zamieszczenie w umowie najmu pozwoli jej stronom skorzystać poddać spory wynikające z tej umowy pod rozstrzygnięcie sądowi arbitrażowemu.

 

KLAUZULA  UMOWNA  DOT. SĄDU ARBITRAŻOWEGO

KLAUZULA DO UMOWY:

"W przypadku pojawienia się sporu na skutek wykonywania niniejszej umowy lub w związku z nią właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Właścicieli Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik" z siedzibą w Warszawie, zgodnie z regulaminem tego sądu, obowiązującym w dniu zawarcia niniejszej umowy, opublikowanym na stronie internetowej - https://mieszkanicznik.org.pl/sad-arbitrazowy/"

Schemat działania Sądu

Przed rozprawą

1
2
3
4
1
2
3
4

Klauzula

Umieść w umowie klauzulę o rozstrzyganiu sporów przez Sąd Arbitrażowy

Pozew i wybór arbitra

W przypadku sporu zakładasz pozew i wybierasz arbitra z listy

Opłata arbitrażowa

Po wniesieniu opłaty Sąd wysyła w Twoim imieniu pozew drugiej stronie

Odpowiedź na pozew

Strona przeciwna odpowiada na pozew i dokonuje wyboru swojego arbitra

Po rozprawie

1
2
3
4
1
2
3
4

Rozprawa

Sąd Arbitrażowy na rozprawie analizuje dowody i przesłuchuje świadków

Wyrok

Sąd Arbitrażowy po rozpatrzeniu okoliczności sprawy wydaje wyrok

Klauzula wykonalności

Po otrzymaniu wyroku składasz do sądu powszechnego wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności

Egzekucja wyroku

Z klauzulą wykonalności możesz złożyć do komornika wniosek o wszczęcie postępowania

 

Tabela Opłat

Wariant 1: Wartość Przedmiotu Sporu do 10.000 zł, 1 arbiter

Wariant 2: Wartość Przedmiotu Sporu ponad 10.000 zł, więcej niż 1 arbiter

Rodzaj opłatyWnosi:Wariant 1Wariant 1
Opłata rejestracyjnaPowód150 zł plus 2,5 % wps150 zł plus 2,5 % wps
Opłata arbitrażowaPowód200 zł200 zł + opłata za udział każdego dodatkowego arbitra 350 zł
Opłata dodatkowa za rozprawę *)Strona wnioskująca200 zł200 zł
Opłata dodatkowa za wydanie uzasadnieniaStrona wnioskująca250 zł250 zł
Opłata za czynności wykonywane poza rozprawąStrona wnioskująca150 zł/h + kilometrówka150 zł/h + kilometrówka
Opłaty za odpis postanowień i innych dokumentów z akt sprawyStrona wnioskująca5 zł/stronę5 zł/stronę
*)  odbytej w przypadku gdy zdaniem Arbitra nie ma potrzeby wzywania stron na rozprawę, bowiem można sprawę rozstrzygnąć w oparciu o przedłożone przez strony dokumenty
NUMER KONTA SĄDU ARBITRAŻOWEGO:   91 1140 2004 0000 3802 7606 6056

Kontakt

Pytania we wszystkich sprawach dotyczących działalności sądu prosimy kierować na adres email: sadarbitrazowy@mieszkanicznik.org.pl

lub do Kancelarii Prawnej Sylwia Staszewska-Lisiak i Partnerzy
tel. 699 864 444 lub 799 089 006

Jak złożyć pozew?

  1. Pozew do sądu arbitrażowego należy złożyć na piśmie (podobnie jak do sądu powszechnego).
  2. Pozew, łącznie z wszystkimi załącznikami należy zeskanować i przesłać na adres e-mail: sadarbitrazowy@mieszkanicznik.org.pl a oryginały na adres: Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Mieszkanicznik, al. Solidarności 72/5, 00-145 Warszawa"
X