0
  • Brak produktów w koszyku.

Szanowni Państwo 10 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy, która umożliwiają przerwanie biegu przedawnienia roszczeń z tytułu kredytu w CHF, bez konieczności wszczynania postępowania sądowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym wszczęcie pozasądowego postępowania w trybie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przed Rzecznikiem Finansowym przerywa bieg przedawnienia roszczenia przeciwko bankowi.

Oznacza to, że samo postępowanie wszczęte przed Rzecznikiem Finansowym niezależnie od jego wyniku przerywa bieg przedawnienia roszczeń przeciwko bankowi.

Jest to obecnie więc najprostsza forma przerwania biegu przedawnienia.

Należy jednak pamiętać, że przerwanie biegu przedawnienia dotyczy wyłącznie roszczeń dokładnie określonych we wniosku. Należy je dokładnie sprecyzować, gdyż tylko w takim zakresie i wobec tych roszczeń przerwie ulegnie bieg przedawnienia.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem: Mec. Agnieszka Goźlińska, tel.: (22) 253 57 03 lub e_mail: info@gsllegal.pl.

Oceń ten wpis
X