• Brak produktów w koszyku.

Przedstawiciel Stowarzyszenia wystąpił na Konferencji ESPAnet Polska 2016.
W dniach 22-24 września odbyła się III Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska 2016, pt. Social Investment and Development (Innowacje Społeczne a Rozwój), organizowana przez Instytut Polityki Społecznej (IPS) w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Fundacją ICRA. W ramach panelu poświęconemu mieszkalnictwu Stowarzyszenie zostało zaproszone do wzięcia udziału i przedstawienia krótkiej charakterystyki najmu rynkowego w Polsce.

Referat prezentujący ogólna sytuację rynkową i najczęstsze praktyki wynajmujących i najemców doskonale „zgrał się” tematycznie z poprzedzającym go wystąpieniem Piotra Lisa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pokazującym rolę najmu rynkowego w całym systemie – i polityki mieszkaniowej państwa, i systemów bankowych, i z uwzględnieniem naturalnych trendów demograficznych i migracyjnych. Kolejne wystąpienie, Michała Rubaszka z SGH, pokazało wyniki badania ankietowego, gdzie Polacy deklarowali, że nawet biorąc pod uwagę większe koszty, preferują własność nieruchomości, w której mieszkają. Uzupełnieniem i wyjaśnieniem pewnych zjawisk okazała się też analiza luk w systemie pomocy mieszkaniowej dla niezamożnych gospodarstw domowych Zuzanny Rataj z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Mamy nadzieję na publikację przynajmniej części z przedstawianych badań w szerszym zakresie i nie tylko w obiegu naukowym. Stowarzyszenie będzie również dalej zachęcało do badania rynku najmu, co pozwoli odpowiednio docenić wagę i skalę najmu prywatnego, również w projektowaniu regulacji prawnych.

Hanna Milewska-Wilk

Przeczytaj referat "Sytuacja najemców na rynku najmu mieszkań"

X