Hanna Milewska-Wilk

Już za tydzień, we wtorek 9 kwietnia w Warszawie, odbędzie się kolejne, coroczne Forum Mieszkaniowe, dotyczące ogólnie problemów mieszkaniowych, a w tym roku w szczególności najmu mieszkań we wszystkich jego aspektach: komunalnego, TBSów, rynkowego, innych możliwych form. Serdecznie zapraszamy, Stowarzyszenie Mieszkanicznik objął Forum patronatem.

 

Najem od kilku lat jest wskazywany w dokumentach strategicznych jako dobry sposób na poprawę jakości mieszkań, wzrost ich ilości, większą dostępność - bez nakłaniania do zaciągania kredytów i dla osób gorzej ocenianych przez banki. Rozwiązania opierające się na wynajmowaniu mieszkań są znane i stosowane od wielu lat, i są to rozwiązania coraz bardziej zbliżone do rynku. Będzie o tym wiele w corocznym Raporcie Habitatu, prezentowanym na Forum, ale i w dyskusjach i wykładzie wprowadzającym.

 

Forum Mieszkaniowe poświęcone jest dobrym praktykom dotyczącym najmu, zarówno w zakresie zwiększania jego dostępności, jak i bezpieczeństwa stron. Dostępność najmu to nie tylko sfera finansów, które są bardzo istotne i jak na razie stanowią największą różnicę pomiędzy najmem rynkowym i z zasobów komunalnych, ale i w sferze dopasowania do indywidualnych potrzeb: brak barier architektonicznych, możliwość korzystania z usług na miejscu lub w pobliżu. Nie zajmujemy się na razie sprawdzaniem naszych mieszkań pod kątem łatwości adaptacji i dostosowania do potrzeb bardzo szybko starzejącego się społeczeństwa, a to również jest coraz większa potrzeba.

 

Dobre praktyki z innych krajów będą w wykładach zaproszonych gości, ale wiążą się ściśle z naszymi polskimi próbami. Raport i Forum prezentuje efekty kilku lat pracy nad najpierw koncepcją, a potem pilotażem wprowadzenia połączenia pomiędzy najmem mieszkań komunalnych a najmem rynkowym, z zasobów prywatnych. Społeczna Agencja Najmu działająca w Warszawie pokazuje, jak stworzyć pomost i połączyć i wsparcie najróżniejszymi usługami, i zasoby miejskie i prywatne, i do tego bardzo efektywnie korzystać z funduszy. Mieszkanicznik od początku wspiera projekt Społecznych Agencji Najmu, mamy nadzieję, że dotychczasowe prace i analizy zostaną wykorzystane i znajdą dalsze wsparcie, już nie w ramach kilkuletniego projektu.

 

W panelu o "tanim najmie" będzie zabierał głos również Robert Kuliga, serdecznie zapraszamy, a w Raporcie jest spory tekst Hanny Milewskiej-Wilk o praktyce najmu na rynku. W czasie warsztatów i paneli można oczywiście zadawać pytania i zabierać głos z sali, zapraszamy do zarejestrowania się i udziału w Forum Mieszkaniowym. Szczegółowe informacje i link do rejestracji na stronie organizatora:

Forum Mieszkaniowe 2019