0
  • Brak produktów w koszyku.
Baza WiedzyPrzygotowanie najmuWeryfikacja najemców przez Fundusz Mieszkań na Wynajem – krótka analiza

Od 1 marca tego roku, czyli już za 2 miesiące, w Poznaniu ruszy wynajem mieszkań w całym, nowo oddanym do użytkowania budynku. Na temat cen najlepiej będzie, jak wypowiedzą się na naszym Forum Mieszkanicznicy poznańscy, ale na pierwszy rzut oka nie wydają się być tak niskie, jak zakładał program.

 

Dużo ciekawszy wydaje się zestaw wymagań, jakie stawiane są potencjalnym najemcom przez bardzo medialnie nagłośnioną instytucję – a o tym aspekcie  jeszcze jest cicho. Zainteresowani najmem będą proszeni o dostarczenie dokumentów umożliwiających ocenę ich możliwości finansowych, a po spełnieniu kryteriów Funduszu złożyć dwa oświadczenia w formie aktu notarialnego, jako zabezpieczenie do umowy, poza standardową, jednomiesięczną kaucją.

 

Pierwsza sprawa to weryfikacja zdolności najemców do płacenia czynszu. Tutaj Fundusz wymagać będzie umowy o pracę (lub o dzieło, zlecenie) lub zaświadczenia o zarobkach, do tego trzymiesięcznego wyciągu z konta i oświadczenia o innych zobowiązaniach finansowych. Studenci niepracujący będą proszeni o okazanie decyzji o przyznaniu stypendium. Z kalkulatora zdolności finansowej dostępnego na stronie https://oferty.jakusiebie.pl/zasady-wynajmu/ wynika, że minimalny dochód – po odliczeniu wszelkich kosztów wynikających z umowy najmu i zadeklarowanych stałych zobowiązań – to 1000 zł na osobę w gospodarstwie domowym.

Weryfikacja najemców pod kątem finansowym– niewątpliwie bardzo potrzebna – nie jest jeszcze dobrym zabezpieczeniem interesów właściciela i zarządcy. Drugi krok to odpowiednia umowa. Dzięki dokonanym rok temu zmianom w prawie dotyczącym umów najmu okazjonalnego są one dostępne dla instytucji wynajmujących mieszkania, a nie tylko dla prywatnych właścicieli. Najemca zobowiązany będzie do dostarczenia odpowiedniego oświadczenia notarialnego do umowy najmu okazjonalnego. Ten rodzaj umowy pozwala na wyprowadzenie lokatora, kiedy tylko przestaje on spełniać uzgodnione warunki. Taka sytuacja stwarza jednak dodatkowe koszty – więc od najemcy wymagane jest drugie notarialne oświadczenie: akt dobrowolnego poddania się egzekucji co do obowiązku dokonania wszelkich płatności wymaganych zgodnie z umową. Umowa najmu okazjonalnego w połączeniu z aktem notarialnym dotyczącym wszelkich należności z tytułu najmu mieszkania jest niewątpliwie bardzo dobrym zabezpieczeniem interesów właścicieli mieszkań.

 

Fundusz Mieszkań na Wynajem, jako instytucja bardzo nagłośniona medialnie i wzbudzająca duże zainteresowania potencjalnych najemców, będzie wyznaczał standardy najmu w powszechnej świadomości. Jak na razie wydają się one, jak na nasze warunki prawne, dość korzystne dla Właścicieli. Pozostaje nam jedynie czekać na ich ocenę ze strony klientów i ekspertów w tej dziedzinie.

19.01.2015, Hanna Milewska-Wilk

Dodaj komentarz

X