0
  • Brak produktów w koszyku.
amortyzacja mieszkań

Amortyzacyja mieszkań - precedens w nieruchomościach?

Zgodnie z artykułem z dnia 27.06.2023 opublikowanym w Gazecie Prawnej, w łódzkim Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym (WSA) wydano precedensowy wyrok dotyczący amortyzacji budynków mieszkalnych. WSA w Łodzi stwierdził, że właściciele budynków mieszkalnych mogą nadal korzystać z ulgi amortyzacyjnej, nawet jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej. Ten wyrok jest sprzeczny z interpretacją Ministerstwa Finansów, które utrzymuje, że ulga amortyzacyjna przysługuje jedynie podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą.

Wyrok WSA w Łodzi, jak podaje GP, może być precedensem dla innych sądów administracyjnych i zachęca właścicieli budynków do składania wniosków o zwrot nadpłaconego podatku.

 

Sąd podkreślił też, że interpretacja organów podatkowych prowadziłaby do naruszenia zasady ochrony praw nabytych i zasady zaufania obywateli do państwa i jego prawa. Podatnik, który wprowadził nieruchomość mieszkalną do ewidencji środków trwałych przed zmianą przepisów, miał prawo oczekiwać, że będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych według dotychczasowych zasad.

 

Wyrokiem WSA w Łodzi została uchylona interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.481.2022.1.AW).

 

Najważniejsze zagadnienia (na podstawie artykułu):

- Co orzekł WSA w Łodzi w sprawie odpisów amortyzacyjnych od budynków mieszkalnych?

** Właściciele budynków mieszkalnych mogą nadal korzystać z ulgi amortyzacyjnej, nawet jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej. (wyrok WSA w Łodzi z 27 czerwca 2023 r. sygn. akt. I SA/Łd 258/23)

- Czy orzeczenie to jest zgodne z interpretacją Ministerstwa Finansów?

**Nie, orzeczenie to jest niezgodne z interpretacją Ministerstwa Finansów, które uważa, że ulga ta przysługuje tylko podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą.**

- Jakie są konsekwencje tego orzeczenia dla właścicieli budynków mieszkalnych?

**Konsekwencją tego orzeczenia jest możliwość ubiegania się przez właścicieli budynków mieszkalnych o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego, jeśli nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od tych budynków.**

- Jak właściciele budynków mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku?

**Właściciele budynków mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku poprzez złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika. Wnioskowi należy załączyć dowody potwierdzające wysokość nadpłaty oraz prawo do korzystania z ulgi amortyzacyjnej.**

- Czy orzeczenie to może być precedensem dla innych sądów administracyjnych?

**Tak, orzeczenie to może być precedensem dla innych sądów administracyjnych, jeśli będą one rozpatrywać podobne sprawy dotyczące amortyzacji budynków mieszkalnych.**

Źródło: Serwisy.GazetaPrawna

 

P.S. Jak chcesz dołączyć do walki o przywrócenie praw nabytych to, na facebooku jest grupa "Ocalić amortyzację mieszkań" założona przez Stowarzyszenie Mieszkanicznik, gdzie na bieżąco wymieniamy się informacjami na temat walki o amortyzację. Jest tam aktualnie już ponad 370 osób,

NIE PODAJEMY SIĘ!

4.7/5 - (6 votes)
mieszkanicznik.org.pl
X