0
  • Brak produktów w koszyku.

Do końca roku 2021 każdy Wynajmujący mógł samodzielnie wybrać według jakich zasad będzie rozliczał podatki z tytułu najmu. Mógł zdecydować czy:
A. płacić ryczałt ewidencjonowany od przychodów (8,5%) albo
B. rozliczać przychody, koszty i płacić podatek dopiero od realnego dochodu/zysku (podatek wg skali podatkowej).

Amortyzacja jako koszt księgowy.

Jednym z księgowych kosztów w tej drugiej metodzie jest amortyzacja, czyli odzwierciedlony w comiesięcznych ratach koszt nabycia tego lokalu. Mechanizm odpisów amortyzacyjnych umożliwia rozliczenie księgowe w wybranym czasie kosztu zakupu danego składnika majątku. Decyzję o wysokości stawki, a co za tym idzie długością amortyzacji, mógł podjąć każdy podatnik samodzielnie (w zakresie od 0 do 10 % - mieszkanie o szczególnych parametrach) w zależności od swoich potrzeb, kalkulacji. Początkowa decyzja podatnika miała skutki przez bardzo wiele lat. Przykładowo, wybór maksymalnej stawki 10 % to 10 lat odpisów (10 x 10% = 100%), ale stawka np. 3 % to ponad 33 lata odpisów. Taki swoisty biznesplan co do kosztów amortyzacji mógł zrobić każdy Wynajmujący, także w tzw. najmie prywatnym lub w ramach wynajmu w działalności gospodarczej.

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. (tzw. Nowy Ład) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2105 z późn. zm.) wprowadza od 1 stycznia 2023 r. brak możliwości amortyzacji:
• budynków mieszkalnych wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami,
• lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość,
• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz
• prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Wykluczenia z ustawy dotyczą budynków i lokali służących prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawianych albo wynajmowanych na podstawie umowy (chodzi o najem prywatny). Dodatkowo tzw. najem prywatny będzie mógł być rozliczany jedynie za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nawet, jeśli poniosłeś wydatki na kosztowny remont, od przychodu czyli od czynszu najmu będziesz musiał zapłacić 8,5% podatku. Wybór między ryczałtem a skalą podatkową pozostaje tylko dla osób rozliczających najem w swojej działalności gospodarczej.

Zmiany od 2023 r.

Rok 2022 jest ostatnim rokiem kiedy można odliczać zaplanowane nieraz lata wcześniej koszty amortyzacyjne. Mimo wielu zmian tej ustawy od początku jej wejścia w życie 1.01.2022 (a nawet przed jej wejściem w życie), ten zapis o amortyzacji a raczej jej brak nadal pozostaje w mocy. Od
1.01.2023 odpisy amortyzacyjne przestają być kosztem księgowym.

Zasada zaufania obywatela do państwa

W Rzeczypospolitej Polskiej najważniejsza ustawa to Konstytucja, w której w drugim artykule określa się Rzeczpospolitą Polską jako demokratyczne państwo prawne. Wyrażenie to nie tylko wskazuje na demokratyczną formę rządów, ale też mówi o tym, że państwo to powinno
urzeczywistniać zasadę rządów prawa.

„Zasada ochrony zaufania obywateli do państwa i do stanowionego przez nie prawa jako zasada konstytucyjna, wywiedziona z zasady demokratycznego państwa prawa, powinna wzbudzać u obywateli przekonanie, że postępowanie zgodnie ze stanowionym prawem wpływa również na ich korzyść. Zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa opiera się na pewności prawa, rozumianej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jako pewien zespół cech przysługujących prawu, które zapewniają jednostce bezpieczeństwo prawne. Dzięki tym cechom
prawa jednostka ma możliwość podejmowania decyzji o swoim postępowaniu w oparciu o pełną znajomość przesłanek działania organów państwowych oraz konsekwencji prawnych, jakie jej działania mogą pociągnąć za sobą. Jednostka winna mieć możliwość określenia zarówno
konsekwencji poszczególnych zachowań i zdarzeń na gruncie obowiązującego w danym momencie stanu prawnego jak też oczekiwać, że prawodawca nie zmieni ich w sposób arbitralny." - Cytat z Wystąpienia dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich na konferencji naukowej „Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa”. (12-2006) https://bip.brpo.gov.pl/pliki/1165502902.pdf

Jak widać z powyższej krótkiej analizy wprowadzane ustawą nowe prawo nie jest zgodne z zasadami prawa zapisanymi w Konstytucji Rzeczpospolitej. Zmiana reguł w trakcie gry, czyli w trakcie trwania rozpoczętej amortyzacji nie powinna mieć miejsca.

Akcja „Ocalić Amortyzację"

Aby ochronić swoje prawa podatkowe i obywatelskie i zachować prawo zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych, powstała inicjatywa pod patronatem Stowarzyszenia Właścicieli Mieszkań na Wynajem „Mieszkanicznik”, mająca na celu uzyskanie korzystnych wyroków sądowych dla indywidualnych osób i spowodowanie powstania przepisów przejściowych pozwalających dokończyć rozpoczęte amortyzacje. Całość sprawy od strony merytorycznej pilotuje doświadczony prawnik i doradca podatkowy Patryk Smęda ze spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum spółka z o.o. (http://umowkonsultacje.pl/#nasikonsultanci ), powiązanej z Wynajmistrz.pl.

W ramach tej akcji zaplanowane jest składanie w pierwszej kolejności wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe, a w razie negatywnych odpowiedzi, której się zresztą spodziewamy, wejście w tryb administracyjno-sądowy w Wojewódzkim i Najwyższym Sadzie Administracyjnym.
Wierzymy, że zapadną korzystne wyroki sądowe, (o ile wcześniej nie zostaną wydane przepisy przejściowe pozwalające na dokończenie raz rozpoczętej amortyzacji). Spodziewamy się, że pod nawałą wniosków Mieszkaniczników fiskus dostrzeże problem zwłaszcza w kontekście przegranych spraw sądach i Ministerstwo Finansów wyda korzystne przepisy przejściowe a my nie będziemy musieli iść aż do NSA.

Pamiętamy z historii zmian legislacyjnych przykład bardzo podobny, gdy amortyzacja nieruchomości odziedziczonych została przywrócona, a do tego z ponad półrocznym działaniem wstecz. Przywrócenie korzystnych przepisów było spowodowane m.in. szumem medialnym i narastającą ilością podatników którzy szli z tą sprawą do sądu.

Czego się możesz się spodziewać?

Przewidywany czas trwania to maksymalnie 2-3 lata.
Koszty: poniżej twojej jednomiesięcznej amortyzacji.
Zyski: możliwość dokończenia amortyzacji na dotychczasowych zasadach, do końca założonej tabeli amortyzacyjnej + satysfakcja wygranej sprawy z fiskusem-bezcenne.

Co musisz zrobić: napisz maila na wynajmistrz@wynajmistrz.com lub na adres biuro@mieszkanicznik.org.pl, dostaniesz szczegółowy plan działań.

 

Autor: Celina Mierzejewska, warszawski członek Stowarzyszenia Mieszkanicznik, która jako pierwsza podejmuje się opisanego wyżej wyzwania

 

Przypis Mieszkanicznika:
Każdy  z członków stowarzyszenia może podejmować inicjatywy w obronie praw środowiska wynajmujących mieszkania lub mające korzystny wpływ na rozwój rynku najmu. Zapraszamy do kontaktu: biuro@mieszkanicznik.org.pl, wyznaczymy koordynatora, ustalimy plan działań.

 

Jesteśmy tu dla Ciebie. Jeśli uważasz, że nasza działalność ma sens wesprzyj nas w wybranej formie:

Dołącz do Mieszkanicznika po stałą wiedzę i wsparcie od innych członków stowarzyszenia: opłać roczną składkę członkowską
i uzyskaj dodatkowe korzyści.

Zostań naszym stałym darczyńcą

Szybka wpłata:
Wspieram kwotą 20 zł
Wspieram kwotą 30 zł
Wspieram kwotą 50 zł

DZIĘKUJEMY! Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne!

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz

X