• Brak produktów w koszyku.

Zaproszenie
na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik”
w dniu 21 września 2021 r.

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza członków na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w następujących terminach:

Termin I wyznacza się na
dzień 21.09.2021 na godz.: 10:15
w sali konferencyjnej nr 203 przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie

Termin II wyznacza się na
dzień 21.09.2021 na godz.: 10:30
w sali konferencyjnej nr 203 przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie

Proponowany porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i protokolanta.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6. Sprawozdanie zarządu z działalności w 2020 roku
7. Opinia komisji rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego za 2020 r. wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu za 2020 r. oraz sposobu pokrycia straty (uchwała nr 1) oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Mieszkanicznik” (uchwała nr 2).
9. Zebranie kart do głosowania przez członków komisji skrutacyjnej, przeliczenie i wpisanie do protokołu.
10. Wolne wnioski,
11. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Projekt uchwały nr 1/2021
Projekt uchwały nr 2/2021

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie osobiście lub przez pełnomocnika na mocy udzielonego mu upoważnienia.

Pełnomocnictwo można pobrać TU. Skan udzielonego pełnomocnictwa można dostarczyć do naszej siedziby lub wysłać e-mailem na adres: biuro@mieszkanicznik.org.pl

Zaprasza

Zarząd Stowarzyszenia w osobach:
Jacek Kusiak
Robert Kuliga
Katarzyna Gontarczyk

 

Dodaj komentarz

X