• Brak produktów w koszyku.

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza członków na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w następujących terminach:

Termin I wyznacza się na dzień 26.09.2019  na godz.: 10:00
w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Mokotowskiej 1 w Warszawie (12 piętro)

Termin II wyznacza się na dzień 26.09.2019 na godz.: 10:15
w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Mokotowskiej 1 w Warszawie (12 piętro)

Proponowany porządek obrad obejmuje:

1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) wybór komisji skrutacyjnej
4) wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i protokolanta,
5) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,
6) podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie, (uchwała nr 1)
7) wolne wnioski,
8) zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie osobiście lub przez pełnomocnika na mocy udzielonego mu upoważnienia

Zaprasza
Zarząd Stowarzyszenia:

Jacek Kusiak
Robert Kuliga
Piotr Dybiec

Projekt uchwały nr 1

Pełnomocnictwo do udziału w NWZC

X