0
  • Brak produktów w koszyku.

Ulga podatkowa z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe a wynajem.

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości Sprzedaż mieszkania lub nieruchomości gruntowej przed upływem 5 lat kalendarzowych licznych po roku, w którym dokonany został jej zakup, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19 %. Podatek obliczamy od dochodu, nie od

X