0
  • Brak produktów w koszyku.

Wzór umowy najmu w języku polskim i angielskim

257.00  brutto

Opis

Wzór umowy najmu wraz z załącznikami w wersji polsko-angielskiej w jednym dokumencie zawiera:

Wzór Umowy najmu w języku polskim wraz załącznikami:
- ankieta danych osobowych
- protokół zdawczo-odbiorczy

Wzór Umowy najmu wraz załącznikami w języku angielskim:
- ankieta danych osobowych
- protokół zdawczo-odbiorczy.

A dodatkowo tylko w języku polskim:
- poradnik RODO dla Mieszkanicznika  (załącznik tylko w języku polskim)
- klauzula informacyjna RODO  (załącznik tylko w języku polskim)

Wzór umowy najmu został opracowany przez specjalistów Stowarzyszenia i zawiera propozycję wszystkich możliwych ustaleń między stronami. Dobrze uzgodniona i podpisana umowa najmu gwarantuje łatwiejsze rozstrzyganie ewentualnych sporów.

Umowa wraz załącznikami zostanie wysłana e-mailem po otrzymaniu wpłaty.

Członkowie stowarzyszenia mogą pobrać wzory dokumentów bezpłatnie po zalogowaniu się na profilu członkowskim.

 

X