0
  • Brak produktów w koszyku.

Umowa najmu okazjonalnego w języku polskim – wzór

197.00  brutto

Opis

Wzór umowy najmu okazjonalnego wraz z załącznikami zawiera:

- oświadczenie właściciela lokalu zastępczego
- oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji - wzór poglądowy (wymagana forma to akt notarialny)
- ankieta danych osobowych,
- protokół zdawczo-odbiorczy

A dodatkowo:
- ogólne warunki najmu
- klauzula informacyjna RODO
- poradnik RODO

Wzór umowy najmu został opracowany przez specjalistów Stowarzyszenia i zawiera propozycję wszystkich możliwych ustaleń między stronami. Dobrze uzgodniona i podpisana umowa najmu gwarantuje łatwiejsze rozstrzyganie ewentualnych sporów.

Do dokonaniu zakupu  wysłany zostanie e-mail z wzorami do pobrania.

Członkowie stowarzyszenia mogą pobrać wzory dokumentów bezpłatnie po zalogowaniu się na profilu członkowskim.

X